Sula kommune

Forskrift om påslepp av feitthaldig avløpsvatn til offentleg avløpsnett - høyring

TEO-utvalet vedtok i møte 02.08.2020 å legge forslag til Forskrift om påslepp av feitthaldig avløpsvatn til offentleg avløpsnett ut på høyring.

Forskrift om påslepp av feitthaldig avløpsvatn til offentleg avløpsnett (PDF, 298 kB)

Har du innspel på forskrifta ønsker vi at desse vert sendt på e-post til post@sula.kommune.no innan 1. november 2020. Ver venleg og merk sendinga med «Forskrift om påslepp».