Sula kommune

Forslag til detaljregulering GNR 65 BNR 225 m.fl. Bjørkavåg aust – 1. gongs offentleg ettersyn

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 10.04.2019 i sak 032/19, med heimel i plan og bygningslova sin §§ 12-10,12-11 og 12-14 å legge forslag til detaljregulering for gnr 65 bnr 225 m fl, Bjørkavåg aust, ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging 30%BYA, leikeareal, friområder og parkeringsanlegg under bakkenivå.

Plankart og saksdokument blir lagt ut til 1 gongs offentleg ettersyn i tidsrommet 15.4 til 31.5.2019 på i

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no innan 31.05.2019.

 
Fann du det du leita etter?