Sula kommune

Forslag til Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fagutvalet for teknisk område vedtok i møte 2. juni 2021 å legge forslag til Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg for Sula kommune ut på høyring.

Les heile forslaget til Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg for Sula kommune her. (PDF, 170 kB)

Innspel

Har du innspel til forskrifta ønsker vi du sender dei på e-post til post@sula.kommune.no innan 1. september 2021. Ver venleg og merk sendinga med «Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg».