Sula kommune

Kommunestyrevalet i Sula 2023 - innkomne listeforslag til offentleg ettersyn

Her vil vi fortløpande legge ut listeforslag til kommunestyrevalet i Sula 2023 etter kvart som dei kjem inn. Innleveringsfrist er 31. mars klokka 12:00.

Følgande parti har levert listeforslag til offentleg ettersyn

Rett til å trekke seg

Alle oppførte kandidatar vil motta brev frå valsekretariatet om at dei står oppført på eit listeforslag. Opplysningar om retten til å trekke seg frå å stå på liste og svarfrist for dette vil gå fram av brevet.

Endelege vallister

Etter at fristen for å trekke seg som listekandidat er ute, vil dei endelege vallistene bli lagt fram for valstyret for godkjenning.

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68