Sula kommune

Områdeplan for Langevåg sentrum – 3. gongs høyring og offentleg ettersyn

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-14 vedtok Det faste utvalet for plansaker i møte 28.06.2022 å legge forslag områdeplan for Langevåg sentrum ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn. Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280,6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 30.09.2022.

Plandokumenta finn du her.