Sula kommune

Oppstart av anleggarbeid - Rørstadmarka skule

Det er starta anleggarbeid i samband med bygging av gang- og sykkelveg til Rørstadmarka skule. 

Arbeidet vil ha ei varigheit på om lag eit år og i størst mogleg grad skje mellom 07:00 og 16:00. Arbeidt utover dette tidsrommet, samt sprengingsarbeid, vil bli varsla

Vi ber publikum om å respektere sperreband og skilting.

Rørstad trinn 1 og 2 er vedtatt i reguleringsplan:

Kontakt

Fritz Østrem
Senioringeniør
E-post
Telefon 70 19 95 57
Mobil 909 48 073