Sula kommune

Oppstart av detaljregulering av Legane i langevåg – sula kommune

Les heile kunngjeringa om varsel om oppstart av detaljregulering av Legane i Langevåg her. (PDF, 514 kB)

Merknadar som kan ha virkning for planarbeidet kan sendast elektronisk via e-post:
renate.giske@asplanviak.no  eller til
Asplan Viak AS,
Lerstadvegen 545,
6018 Ålesund