Sula kommune

Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen PAKT, offentleg ettersyn

Ålesund, Giske og Sula kommune har vedtatt å legge forslag til ein felles plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring. 

Sakspapir og plandokument er tilgjengeleg på kommunane sine heimesider og rådhus. Merknadar til planforslaget kan sendast på epost til postmottak@alesund.kommune.no , eller pr brev til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund innan 08.10.2021.

Dokumenta finn du her:

Dokument 21/12013 - Plan for areal, klima og transport ( PAKT ) -Sula kommune - Sula kommune