Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Rusmiddelplan 2020 - 2024 - Høyringsutkast

Merknad til høyringsutkastet

Høyringsutkastet har nokre punkt i raud tekst under kapittel 5.   Dette er gjort for å markere foreslåtte endringar på gjeldande retningslinjer for kommunale alkoholløyver, og er korrigert for endringar i lov/forskrift som er kommet til siste 4 åra.

 

Vi ber om at merknader/innspel til planen oversendast på e-post til gunnar.trones@sula.kommune.no og merkast "Høyring rusmiddelplan 2020 – 2024."

Frist:  25.05.20