Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Trafikktryggingsplan 2021-2026 ut på høyring - vi ønsker innspel

Sula kommune sin gjeldande Trafikktryggingsplan 2015 - 2020 går ut i løpet av året. TEO-utvalet vedtok difor i møte 03.06.2020 å legge forslag til Trafikktryggingsplan 2021-2026 ut på høyring.

 

Vi ønsker innspel til planen på post@sula.kommune.no innan 1. september. Ver venleg og merk sendinga med «Trafikktryggingsplan».