Sula kommune

Utkast til Kultur- og oppvekstplan 2022 - 2032 - høyringssak

Fagutvalget for kultur og folkehelse legg utkast til Kultur- og oppvekstplan 2022 – 2032 ut på høyring.

Utkast til Kultur og oppvekstplan 2022 - 2032 - Saman om læringsreisa (PDF, 2 MB).

Fristen for å kome med uttale er sett til 26.08.2022. Alle uttaler skal vere skriftlege og sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg eller e-post: post@sula.kommune.no