Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Videlogg frå poltiske møter

Grunna restriksjonar knytt til koronaepidemien kan ikkje politiske møter avviklast på vanleg måte. Personleg oppmøte er erstatta med videokonferansar. 

Politiske møter skal vanlegvis vere opne for publikum, men det er vanskeleg å få til slik situasjonen er no. Vi lagar derfor videologgar frå alle politiske møte fram til situasjonen normaliserer seg. Nedanfor finn du ei oversikt over møte som har vore gjennomført på denne måten, vi oppdaterer med fleire møte etterkvart som dei er gjennomført. 

Oversikt over planlagte politiske møte finn du her.

Videologgar - kronologisk etter dato