Sula kommune

Destinasjon Sulafjellet

Saka om Destinasjon Sulafjellet, og ei eventuell gondolbane frå Devoldfabrikken til Rundehornet, har skapt mykje engasjement. Vi har laga denne nettsida då vi ser at folk har eit stort behov for faktabasert informasjon.

Saka blei behandla i kommunestyret 24.03.21:

Vi gjer merksam på at Flakk Gruppen AS enno ikkje har levert inn noko søknad om områderegulering.

Sida er under arbeid, vi fyller på med ny informasjon etter kvart som den kjem inn. Vi håper at du finn informasjonen nyttig, og at du finn det du leitar etter, men saknar du noko vil vi gjerne at du melder frå til oss.

Oversikt over det som har skjedd i saka så langt

Destinasjon Sulafjellet

Kva har skjedd i saka? (Poltiske vedtak)

Her finn du ei kronologisk oversikt over saker som har vore, eller skal opp til politisk behandling

Politisk behandling - historikk

24.03.21 Kommunestyret

K-sak 16/21 Reguleringsprosess - Destinasjon Sulafjellet mm.

Under kan du sjå opptak på kommune-TV frå kommunestyret si behandling av saka:

 

03.03.21 Det faste utvalet for plansaker
02.02.21 Det faste utvalet for plansaker

 

Dokumentinnsyn i saka

Dokumenta i saka om Destinasjon Sulafjellet er fordelt på to arkivsaker, her finn du inn- og utgåande dokument til/frå Sula kommune i saka. 

 

Kva er ein reguleringsplan og korleis er prosessen?

Nedanfor finn du litt informasjon om gangen i ein planprosess, korleis ein reguleringsplan blir til, når i prosessen du kan komme med innspel, og kva rettar du har til å klage på eit eventuelt vedtak.

Grafisk illustrasjon av planprosessane

Klikk for stort bileteKlikk for stort bilete