Sula kommune

Andre planer/rapportar

Under er ei oversikt over ulike andre overordna planer og diverse rapportar.

Generelle planer

Rapportar med meir

Kontakt

Morten Ugelvik
Planleggar
E-post
Telefon +47 95 71 22 61
Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon +47 95 71 22 70