Sula kommune

Andre planer/rapportar

Under er ei oversikt over ulike andre overordna planer og diverse rapportar.

Generelle planer

Rapportar med meir

Kontakt

Morten Ugelvik
Planleggar
E-post
Telefon 70 19 78 14
Mobil 70 19 78 14
Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17