Temaplanar

Fag-, tiltaks og temaplanar er utarbeidd for å ivareta eit bestemt fagområde eller tema. Dei skal beskrive utfordringane på det aktuelle feltet, angi mål og definere strategiar for å nå måla, samt forslag til tiltak for å oppnå de ønskte målsetjingane

Areal, transport og klima

Tekniske tenester

Oppvekst og kultur

Spesielt  for helse og sosial