Fagutvalet for helse og sosial

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for fagutvalet for helse og sosial.

Fagutvalet for helse og sosial har følgjande saksområde med tenester innan:

  • helsevern og rehabilitering
  • sosial omsorg
  • pleie og omsorg

Fagutvalet for helse og sosial er også kontrollutval i alkoholsaker.

Fagutvalet pliktar å gjere heilskapelege politiske vurderingar og har totalansvar for forvaltning og drift innanfor sitt ansvarsområde. Utvalet behandlar dei sakene innanfor sitt arbeidsområde som det ikkje ligg til kommunestyret sjølv eller formannskapet å avgjere.

Mynde går fram av punkt 5.1 i del B av kommunen sitt delegeringsreglement. 

Det er vedtatt eige møtereglement for fagutvala. (PDF, 286 kB) 

Kontakt

Kjetil Helge Fylling
Konstituert kommunedirektør/ Kommunalsjef helse og sosial
E-post
Telefon 95 94 29 84

Kjetil Helge Fylling er konstituert som kommunedirektør i Sula kommune i perioden 01. - 30. september.