Sula kommune

Val 2019

I 2019 skal det haldast kommunestyre- og fylkestingsval. Den offisielle valdagen er måndag 9.september 2019. På denne sida vil du finne informasjon om valet i Sula kommune, samt lenker til sentral informasjon om val og valgjennomføringa i Noreg.

Lister og listeforslag

Alle parti og grupper som vil stille til val må levere listeforslag til valstyret i kommunen dei stiller til val i. Fristen for å levere liste er 1.april kl.12.00 og er absolutt. Listeforslaget med må då vere mottatt av kommunen (servicetorg, postmottak, valsekretær). Det er ikkje nok at listeforslaget er poststempla innan fristen.

Etter kvart som listeforslaga kjem inn til valstyret blir dei fortløpande lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset. Når fristen for å levere forslag er ute, alle listene er kontrollert og formelt rett utfylt, skal valstyret godkjenne dei endelege forslaga. Fristen for å godkjenne listeforslag er 1.juni. Dei offisielle vallistene vert så kunngjort og lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen si heimeside.   

Valmyndigheitene i Sula kommune

Valstyret er oppretta av kommunestyret og har det formelle ansvaret for gjennomføring av val i Sula kommune. Valstyret opprettar stemmestyre for kvar valkrins, og desse skal administrere gjennomføringa av valet på sjølve valdagen.

Valstyret i Sula 2015-2019 består av følgjande medlemmer frå formannskapet
Medlemmar Varamedlemmar
Jim Arve Røssevoll (A), leiar Karoline A. Slinning (A)
Svein Værnes (Krf) Jostein Molvær (Krf)
Vibeke Bjørkavåg (H) Turid K. S. Humlen (H)
Marthe S. Urvik (Frp) Øystein Båtnes (Frp)
Jan Magnar Sandvik (SUL) Lisbeth B. Hareide (SUL)

Sekretariat for valstyret og valansvarlege i administrasjonen er formannskapssekretær Åge Erstad Remvik og Anne Lise Engkrog Salen.

Kontakt

Åge Erstad Remvik
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 70 19 78 32
Mobil 70 19 78 32

Adresse

Postadresse

Postboks 280
6039 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30

Fann du det du leita etter?