Informasjon til politiske parti

Her vil vi legge ut informasjon som er spesielt relevant for parti og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalet 2023.

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68
Anne Lise Salen
Fagleiar Servicekontoret
E-post
Telefon 48 13 99 09