Tilskot til klima- og miljøtiltak

 

Fylkesmannen kan løyve tilskot til praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og

informasjonstiltak som gjer at vi kan nå måla i programmet. Innafor dei nasjonale rammene

har vi prioritert fylgjande tema for Møre og Romsdal i 2017

 

0 Robust matproduksjon med tanke på endra klima og overvintring

0 Lagring og handtering av husdyrgjødsel og biorest frå biogassanlegg

0 Grøfting og hydroteknikk

0 Klimagassutslepp frâ jordbruket og tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan

0 Energieffektivisering

 

Desse kan søkje om tilskot:

0 Fag- eller naeringsorganisasjonar

0 Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø

0 Forvaltningsorgan som arbeider for betre miljøpraksis

0 Føretak

 

Du finn søknadsskjema på denne adressa:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/om-klima-og-miljoprogrammet

 

Fylkesmannen ønskjer søknader med kostnadsoverslag og fínansieringsplan

innan 15. mai 2017.

 

Send søknaden til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Magna Bergem, Postboks 2520,

6404 Molde eller som e-post til: fmmrgostmottak@fylkesmannen.no

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 21.04.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her