Publisert 24.04.2015

Det er høve til å søkje om kommunalt tilskot til opparbeiding/vedlikehald av leikeplassar.
Søknad skal skrivast på eige skjema (PDF, 156 kB). Frist: 1. mai.

Meir informasjon om tilskotsordningar på kulturområdet finn du under menypunktet Kultur og fritid>kulturmidlar/tilskotsordningar.

Publisert 24.04.2015

Samlefil, Formannskapet tysdag 28.04.15 (PDF, 7 MB), rådhuset 4 etg. kl. 17.00

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker, tysdag 28.04.15 (PDF, 22 MB), rådhuset 4.etg kl. 17.00

Samlefil, Kommunestyret, torsdag 30.04.15 (PDF, 58 MB), Sula-Ungdomsskule kl. 18.00

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Publisert 24.04.2015
STIKK UT

Frå 1. mai til 31. oktober 2015 er det Stikk UT!-sesong for første gong i historia på Sunnmøre og i Vestnes.

Turregistreringskonkurransen Stikk UT! er utvikla av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og er ein stor suksess med meir enn 8000 brukarar som registrerte over 140 000 turar i fjor. Frå 2015 får også innbyggjarane i medlemskommunane til Friluftsrådet for Ålesund og omland vere med og gå Stikk UT!-turar på heimlege trakter.

Publisert 23.04.2015

Fredag 24. april kl 1230 -1530.

Denne dagen opnar vi barnehagen for alle som vil ta seg ein tur.

Det blir kafè, tombola og loddsal.

Inntektene går til «Prosjekt Filippinene» - dei arbeider for fattige i og omkring byen Bogo på øya Cebu, Filippinene.

Velkomen!

Publisert 22.04.2015
ScreenHunter_609 Apr. 22 13.48.jpg

Snart får alle innbyggarar i Sula kommune kjernejournal. Utrullinga er i full gang og no er turen komen til vårt distrikt. Etter planen skal vi få kjernejournal i august.
Kjernejournalen er viktig fordi den viser kritisk pasientinformasjon og gjer den tilgjengelig for helsepersonell i heile landet. Legemiddeloversikt, kritisk informasjon, besøkshistorikk fra sjukehus og pasientopplysningar fins i kjernejournalen.

 

Publisert 22.04.2015


Trygve Hoff Stiftelsen ønskjer forslag på kandidatar til Trygve Hoff sin minnepris 2015.

Trygve Hoffs Minnepris er på kr. 50 000

Sjå her (DOCX, 17 kB)for informasjon om Trygve Hoff, statuttar, osv.

Publisert 21.04.2015
NAV

Stenginga skuldast opplæring.      

Kontaktinformasjon/behov for hjelp: Telefon: 55 55 33 33 eller www.nav.no

Publisert 20.04.2015
sulakulturskule_logo.jpg

Frå i dag og fram til 20. mai kan du søke om elevplass i Sula Kulturskule. Om du ynskjer å halde fram med det du gjer i dag, så treng du ikkje å gjere noko.

Om du ikkje vil halde fram som elev, må du sende mail til ingolf.dragset@sula.kommune.no innan 20. mai.

Alle grunnskuleelevar på Sula får brosjyren i løpet av april.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Fyllingen Slipp 2
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her