Publisert 30.01.2015
Skjemt og alvor på fredagskafeen

Har du tankar, spørsmål, bekymringar, eller ønskjer du å møte andre i liknande situasjon som deg?

Kreftkoordinator i Sula og Ålesund arrangerer i samarbeid med pasientforeiningar og Frivilligsentralen i Ålesund Fredagskafe ved Ålesund Frivilligsentral i Kirkegata 33.

Tiltaket vart etablert i 2014, og har frå første stund vore godt besøkt. No ligg programmet for 1. halvår 2015 føre.

Publisert 29.01.2015

Samlefil Planutvalet 3.februar kl.1700, Rådhuset 4.etg.

Samlefil Formannskapet 3.februar kl.17.00, Rådhuset 4.etg.

Samlefil Valstyret 3.februar kl.17.00, Rådhuset 4.etg.

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati

 

Publisert 22.01.2015
Barnehage leik i fjøra

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane.

For søknad om plass frå 1. eller 15. august 2015 må det søkast i perioden 01.01 - 01.03.2015.  Søknader om barnehageplass som kjem inn utanom dette, blir behandla ved supplerande opptak.

Publisert 22.01.2015

Samlefil, Fagutvalet for prosjektering, bygg og drift, onsdag 28.jan, rådhuset 4.etg kl.18.00     

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial, torsdag 29.jan. rådhuset 4.etg kl.19.30 (etter ei synfaring på Høgskolen i Ålesund, oppmøte kl.18.00)

Samlefil, Fagutvalet for kultur, næring og miljø, torsdag 29.jan. rådhuset 1.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst, mandag 2.feb. rådhuset 4.etg. kl.18.00

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati

 

Publisert 22.01.2015
Dørmmestipendet 2015.png

Kjenner du nokon som fortener Drømmestipendet, eller ynskjer du å søke sjølv? Kva er drømmestipendet?
 

  • Drømmestipendet er én million kroner som blir fordelt på 100 ungdommar under 20 år som har ein drøm. Dette gjev 100 stipendmottakarar over heile landet 10 000 kroner kvar som dei kan bruke på å realisere sin drøm knytta til sin kulturaktivitet.
  • Drømmestipendet synliggjer og gir muligheitar for unge sulalendingar innan dans, musikk, skapande skriving, teater, visuell kunst og anna.
  • Kan tildelast både grupper og enkeltpersonar som er født i 1995 eller seinare, dvs. er 20 år eller yngre.
Publisert 22.01.2015

 Arealdelen til kommuneplanen for Sula kommune- offentleg ettersyn

I medhald til plan- og bygningslova § 11-14,  har det faste utvalet for plansaker i møte 20.01.15, vedtatt å legge forslag  til ny revidert arealdel til kommuneplanen ut til 2. gongs offentleg ettersyn i tida 21.01.15 - 28.02.15.

Publisert 20.01.2015
Årim

Frå nyttår tok Årim over ansvaret for miljøstasjonstilbodet i Ålesundregionen, og det er innført ei ny ordning med eit likt tilbod for alle innbyggjarane i Årim.

Det vil sei at Årim heretter leverer ut nye kort som ein skal nytte på Bingsa avfallsmottak og det er Årim ein skal kontakte om ein mista kortet eller kortet ikkje virka.

Meir informasjon

Publisert 12.01.2015
Bukollektiva Molværsvegen 15 og 17

Har du lyst på feriejobb ved ei av avdelingane i omsorgstenestene i Sula kommune?
Vi treng ferievikarar til alle avdelingane i tidsrommet 22.06.15 til 16.08.15.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Info om kommunereforma
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Skalleløypa
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her