Publisert 02.03.2015

Ålesund  HV område 11216 gjennomfører i tidsrommet 07. - 13..03.15 sin årlige trening med oppmøte og dimisjon ved Langevåg skytebane i Sula kommune. 

Under felttreningen vil markørmidler som løsammunisjon, lysraketter og lignende bli  benyttet hele døgnet. Det vil bli gjennomført opplæring og skarpskyting på håndvåpen og avdelingsvåpen i Langevåg under hele treningen i tiden kl. 08.00 - 23.30 alle dager frem til fredag 13.03. kl. 13.00.

Publisert 27.02.2015
Tombola og salsvarer

Vi inviterer til Open dag ved Erindringssenteret i Langevåg,

Laurdag 7. Mars frå kl.12 til kl.15.

Det vert salg av diverse  handarbeid, tombola og litt å bite i. Alle er velkomne for å slå av ein prat og sjå korleis vi har det.

Vi held til i Bukollektiva, Sloghaugvegen 28. Tlf. 70 19 91 40.

Vel møtt!    

Publisert 27.02.2015

Sunnmøre regionråd har fått utarbeidd eit utfordringsdokument om kommunereforma på Sunnmøre. Dokumentet skal bidra til å gi dei folkevalde i kommunane kunnskap om innhaldet og konsekvensane av reforma, og vere eit bidrag til gode diskusjonar og gode lokale prosessar.    

Publisert 26.02.2015


Samlefil for Fagutvalet for prosjektering, bygg og drift 02/15, onsdag 04.03.15, Rådhuset, 4 etg, kl. 18.00. NB! Oppmøte på Brannstasjonen kl. 17.30
Samlefil for Plan og byggenemnda 02/15, onsdag 04.03.15, Rådhuset, 4. etg, kl. 18.00. Møtestart rett etter at møtet i "Fagutvalet for prosjektering, bygg og drift" er ferdig.
Samlefil for Fagutvalet for helse og sosial 02/15, torsdag 05.03.15, Rådhuset, 4. etg, kl.18.00 
Samlefil for Fagutvalet for kultur, næring og miljø 02/15, torsdag 05.0315, Rådhuset, 1. etg, kl.18.00
Samlefil for Fagutvalet for oppvekst 02/15, torsdag 05.03.15, Rådhuset, kl. 18.00.
NB! Merk møtedato!

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Publisert 26.02.2015


Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjorde 26.01.2015 følgjande vedtak:
I medhald av plan- og bygningslova § 8-3 legg fylkesutvalet forslag til Regional delplan for klima og energi ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist 10. april 2015.

Publisert 26.02.2015


Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 23.02.2015, sak FU-14/15, med heimel i Plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til andre gongs høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist 15.april 2015. 

 

Publisert 26.02.2015

Forslag til revidert forskrift til politivedtekt for Sula kommune er ute på høyring i perioden 26.02.15 til 27.04.15. Vi ber om at uttalar eller merknadar til høyringsforslaget vert sendt skriftleg til kommunen på e-post post@sula.kommune.no eller Sula kommune, pb. 280, 6039 Langevåg. 

Publisert 25.02.2015
NAV

Invitasjonen gjeld bedrifter, studentar/lærlingar. Treng bedrifta di fleire medarbeidarar på kort eller lang sikt? 

Messa finn stad på Color Line Stadion i Ålesund 11.mars 2005

Meir informasjon

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Reidar Helgesen
Motiv frå Sulafjellet
Reidar Helgesen
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her