Influensavaksine

Stad: Langevåg Helsestasjon
Dag: Fredag 16.10.15
Tid: 09.00 - 14.30

NB! Det er berre sett av ein dag til influensavaksinering. Dersom denne dagen ikkje passar kan ein ta kontakt med det legekontoret der ein har fastlege for å få vaksine.

Sulakonferansen 2015


 "Eit livslangt engasjement i frivilligheita"

Torsdag 29. oktober, kl. 18.00 – 20.30 på Friheim Kulturhus, skipast det til konferanse om og for frivilligheita!
Det blir utdeling av Eldsjelprisen v/Sparebanken Møre.

Påmelding innan 23. oktober til: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Sjå program her (PDF, 4 MB).

Ungdosmrådet høst-15

 

Ungdomsrådet har hatt val og dei 14 medlemmane er:

 Martin D. Sunde, Espen Breiteig, Fredrik Madsen, Sturla Stadsnes, Pål Hildre Dimmen, Peter M. Østrem, Hans Martin Hjelle, Håvard Volle Dybvik, Andrine Sanden, Anne-Marie L. Remø, Amalie Kanstad, Sina L. Birkeland, Lena Elgsaas, Elias Fiskerstrand
Sturla Stadsnes er leiar.
Sina, Lena, Martin, Amalie og Espen er nye av året.

Svært kort fortalt er ein tettstadsanalyse ei systematisering av kunnskap  for å forstå staden si historie, dagens status og moglegheiter fram i tid. Resultata frå analysen vil vere viktig grunnlagsdata for ein framtidig sentrumsplan, som vil vere neste steg.  Kva er bra og kva bør bli betre i Langevåg sentrum? Korleis gjere sentrum meir attraktiv? Korleis vil vi at Langevåg sentrum skal sjå ut?..................


Agraff arkitektur står for utarbeidinga av tettstadsanalysen og ønskjer å få innspel, forslag, idéar kva ein saknar i sentrum og synspunkt på kva som er bra.


Bruk Facebook (https://www.facebook.com/groups/langevag) eller send inn ein epost: firmapost@agraff.no  

kultur


For å styrke kunst-, kultur- og idrettsarbeidet i Sula kommune, blir det tildelt inntil kr 10 000 i kulturstipend.

Stipend blir gitt etter søknad til person(ar) som er aktive innan kultur (t.d. kunst, kultur, musikk, idrett og sport) i eller i tilknyting til kommunen.

Søknadsfrist 1. november

Vegen Jetmundgarden blir stengd ved nr. 32 frå 24.09.15 til og med fredag 16.10.15

Omkøyring skilta via anleggsveg Stadsneshaugane.

Ved spørsmål, ta kontakt med Teknisk vakt på 900 50 777.

Meistringskurs

"Livslyst når det røyner på" er eit meistringskurs for vaksne etterlatte som har mista ein nærståande i kreft eller annan sjukdom. Kurset går over fem kveldar, og er ope for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Oppstart 20. oktober.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her