Publisert 19.12.2014

Vi har følgende åpningstider i Bingsa:
Tirsdag   23.12.14:    kl. 07.50 - 18.00
Onsdag   24.12.14:    Julaften stengt
Torsdag  25.12.14:    1. juledag stengt
Fredag    26.12.14:    2. juledag stengt
Lørdag    27.12.14:    kl. 08.30 – 15.00
Mandag 29.12.14:     kl.08.00 – 12.00
Tirsdag  30.12.14:     kl.08.00 – 12.00
Onsdag  31.12.14:     kl.08.00 – 12.00
Torsdag 01.01.15:    1. nyttårsdag stengt

For nærmere opplysninger, Bingsa direkte tlf: 70162165 

Publisert 18.12.2014

Frå 1.januar er det etablert ei ny eining i Sula kommune.  I den nye eininga finn  ein fagfelta PPT, barnevern og helsestasjon.

For tida held fagområda til i same lokale som før, men ein arbeider med å finne eigne lokalitetar. 

Publisert 17.12.2014
Rennande vatn

For å rekne rett årsgebyr for vatn og avløp treng vi hjelp frå abonnentane. Registrer målarstanden på internett, eller fyll ut svarkortet du får tilsendt pr. post og send inn.

Publisert 17.12.2014

Frå og med 01.01.15 er Ålesund interkommunale legevaktsentral oppmøtestad for legevakt utanom kontortid. Sentralen held til ved Ålesund sjukehus og har besøksadresse Åsehaugen 5, 6025 Ålesund. Følg skilting til legevakt.

Meir informasjon.

Publisert 17.12.2014
Årim


Restavfall:
Avfallet vil bli henta på andre dagar og tidspunkt enn normalt. Pass på at avfallet står godt synleg og klart til kl 06.00, og at tilkomsten er god. Julaftan og nyttårsaftan inga henting.

Papir og plast:
Det er inga henting av papir og plast i romjula.    

Meir informasjon.

Publisert 17.12.2014
demenssymbol.jpg

Møte annakvar måndag i oddetalsveker. Ta kontakt på telefon 94 80 87 06 eller demensteam@sula.kommune.no.

Meir informasjon.
   

Publisert 15.12.2014
Jens Arne Molvær

 

Kultur-, nærrings- og miljøutvalet har vedtatt at Kulturprisen 2014 skal tildelast Jens Arne Molvær.

Jens Arne Molvær har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats over eitt breitt spekter av kulturaktivitetar. Arbeidet hans har vorte lagt merke til langt utover Sula sine grenser.

Han står sterkt som m.a.musikar, komponist, forfattar, redaktør, revyartist, teiknar, kulturformidlar, språkmann, initiativtakar og lokalpatriot.

Sula kommune gratulerer Jens Arne med Kulturprisen!

Tildelinga skjer på Friheim Kulturhus 18. desember, kl. 20.00.

Publisert 11.12.2014

Samlefil, Kommunestyremøte 18.12.14 kl. 14.00, Sula u-skule. (Merk tid og stad)

Vedlegg til sak 98_14 - Detaljregulering, Vegsund Slip AS.

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati

 

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Info om kommunereforma
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Kjetil Fylling
Sol over Hareid
Kjetil Fylling
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her