Publisert 25.07.2014

 Kommunene er pålagde å ha oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar helsetilstanden. Offentlege statistikkbankar er meint å vere til hjelp for denne oversikta. Sula kommune har no gjort data frå statistikkbanken Kommunehelsa lett tilgjengeleg ved å ha oppretta lenker direkte til statistisk informasjon om Sula.

Publisert 18.07.2014

Statens kartverk har laga ei løysing som gir publikum tilgang til informasjon frå matrikkelen. Løysinga heiter "Se eiendom" og inneheld informasjon frå matrikkelen som kan utleverast til alle, ref. matrikkelforskrifta § 13.

Hensikta med løysinga er å gi enkel tilgang til nøkkelinformasjon frå matrikkelen. 

Publisert 16.07.2014

Vågnesvegen vert stengd for gjennomkøyring ved krysset Vågneset/Cementprodukt grunna anleggsarbeid inntil vidare. Omkøyring via Holsvegen. 

Publisert 09.07.2014

Det faste utvalet for plansaker har med heimel i § 12-10 i plan- og bygningslova vedtatt å leggje forslag til reguleringsplan for deler av Solavågvegen ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Publisert 09.07.2014
Nausthaugen oppstart

Formålet med reguleringsplanen er  å leggje til rette  for framtidig utbygging til omsorgsformål – t.d. buform med heildøgnsomsorg, omsorgsbustadar og liknande. Området langs stranda blir setta av til naust og friområde. Områdebruken vil vere i samsvar med forslag til ny arealplan.

 

 

Publisert 09.07.2014

Det vil i perioden 09.07 - 08.08 vere nedsett akseltrykk i Vågnesvegen mellom innkøyringane til Skrivarhamna og Cementprodukt. Max akseltrykk er satt til 3000 kg.

Kjøretøy med større akseltrykk må velge anna rute.  

Publisert 27.06.2014
Utlendingsforvaltninga.jpg

Frå måndag 23. juni 2014 vil all innlevering av søknader og vedlegg, og andre førespurnader til utlendingsseksjonen i Ålesund, kreve at du har timeavtale. Avtaletid bestillast før oppmøte hos politiet. 

Meir informasjon.

Publisert 27.06.2014
Vågstunet

Det er ledig ein omsorgsbustad ved Vågstunet i Mauseidvåg.

Bustaden inneheld stove m/kjøken, 2 soverom, bad og bod, og er klar for innflytting.

Husleiga er for tida kr. 5200,- pr. månad. Straumutgifter kjem i tillegg.

Søknadsfrist: 04.08.14

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Frå Langedraget
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her