Gebyr og betalingssatsar for kommunale tenester

Her finn du ei oversikt over gebyr og betalingssatsar for kommunale tenester i Sula kommune.

Samla oversikt over dei fleste prisar og gebyr finn du her.  (PDF, 460 kB)

Under er prisane oppdelt for dei ulike tenesteområda.

Oppvekst og utdanning

Helse og omsorg

Bygg og bu

Kultur, idrett og fritid

Politikk, planar og innsyn

Næring, skatt og økonomi