Personvern og cookies


Sula kommune har som mål at informasjonssikkerheit og personvern skal vere ein naturleg del av vår virksomheit.

For å kunne utøve mynde og tilby deg gode tenester, må vi ofte behandle opplysningar om deg elektronisk eller i eit register. I denne erklæringa beskriv vi korleis vi behandlar dine personopplysningar, kva som er formålet, kva rettar du har og anna.

Personvernerklæringar -  for innbyggarar

Personvernerklæringar - for tilsette

Generelt om personvern i Sula kommune

Dette er ei kortfatta samanstilling av personvern og cookies, med hovudreglar. Personvernlovgivinga og anna regelverk er gjeldande om der skulle finnast motstridande informasjon.

Kontakt

Personvernombod
E-post
Telefon 70 19 91 00