Velkomen til Mi side

På MiSide finn du ei samling digitale tenester frå Sula kommune og andre offentlege tenester. Ei pålogging gir deg tilgang til alle tenestene.

Du finn mellom anna informasjon om

 • Eigedomen din - gjeld også om du har eigedomar i andre kommunar enn Sula
 • Faktura frå Sula kommune - du kan også be om betalingsutsetting
 • Skjema til Sula kommune som du har sendt inn, eller har begynt på
 • Bestille legetime og eKonsultasjon, lese eBrev, fornye reseptar og sende meldingar til legekontoret.
 • Informasjon om din barnehage og SFO-plass
 • Sula Kulturskule
 • Bustøtte, Startlån og tilskot
 • NAV
 • Andre statlege tenester som Skatteetaten, Helsenorge

For å få tilgang til MinSide må du logge deg inn via ID-porten med ein av desse innloggingsmetodane:

 • MinID
 • BankID
 • BakID på mobil
 • Buypass
 • Commfides

Nokre av tenestene og informasjonen på MinSide kan innehalde sensitive personopplysningar. For å få tilgang til desse tenestene må du logge deg på med høgste sikkerheitsnivå (for eksempel BankID)

Les meir om dei ulike innloggingsmetodane og korleis du kan bestille dei her.