Døgnopne vakttelefonar

Her har vi samla ei oversikt over døgnopne telefontenester som du kan bruke om du treng å kontakte oss etter kontortid.

Vi ber deg melde frå til oss om du finn feil eller manglar.

Veg, vatn og avløp - vakttelefon utanom innbyggartorget si opningstid

Telefon: 900 50 777 (Ikkje SMS)
Du kan også gi oss beskjed i Meld feil

Legevakt

Telefon: 1 1 6   1 1 7

Straumstans

Telefon : 700 50 100
Du finn oversikt over pågåande straumbrot på Mørenett sine heimesider.

Barnevernvakt

Mobil 915 76 020

Bemanna heile døgnet.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Krisesenter for Sunnmøre

For kvinner og barn: Telefon 70 16 33 33 Mobil 945 39 945
For menn og barn: Mobil 907 07 433

Meir informasjon om krisesenteret

Barnas alarmtelefon

Telefon: 1 1 6   1 1 1
Døgnopen og gratis telefon.
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefon

Telefon: 1 1 6   1 2 3
www.mentalhelse.no

Psykososialt team og kriseleiing

Treng du å kome i kontakt med psykososialt team eller kommunen si kriseleiing, kan du ringe sentralbordet på telefon 70 19 91 00. Utanom vanleg arbeidstid, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

I akutte situasjonar, ta alltid først kontakt med naudetatane:

  • Brann:         110
  • Politi:           112
  • Medisinsk:  113

Veterinærvakt

Telefon: 70 14 04 42

Melding om skada/påkøyrd vilt

Ettersøksgruppe Sula JFF
Namn Telefon Funksjon
Politi 02800 / 701 18 700
Erik Kroken 91544663 Jeger
Geir Molvær   90917075 Jeger
Kristian Breivik 47616479 Jeger
Fritz Wahl 46779770 Jeger
Ivar Skaar Pedersen   41425560 Jeger
Morten Skår 93853689 Jeger
Espen Vartdal 41635944 Jeger
Jan Egil Arnestad   93213642 Leiar jaktutvalg
Snorre Strandman   90790566 Leiar i viltnemda. Periodevis uten dekning pga arbeid
Kristoffer Giske   41425553 Hundefører / Jeger
Bente Andresen 93616408 Hundefører