Sula kommune

Døgnopne vakttelefonar

Her har vi samla ei oversikt over døgnopne telefontenester som du kan bruke om du treng å kontakte oss etter kontortid.

Vi ber deg melde frå til oss om du finn feil eller manglar.

Veg, vatn og avløp - vakttelefon utanom servicetorget si opningstid

Telefon: 900 50 777 (Ikkje SMS)
Du kan også gi oss beskjed i Meld feil

Legevakt

Telefon: 116 117

Interkommunal barnevernvakt

Telefon: 412 84 400

Bemanna i tidsrommet kl. 15:30 – 08:00 i kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider.

Krisesenter for Sunnmøre

For kvinner og barn: Telefon 70 16 33 33 Mobil 945 39 945
For menn og barn: Mobil 90 70 74 33

Meir informasjon om krisesenteret

Barnas alarmtelefon

Telefon: 116 111
Døgnopen og gratis telefon.
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefon

Telefon: 116 123
www.mentalhelse.no

Psykososialt team og kriseleiing

Treng du å kome i kontakt med psykososialt team eller kommunen si kriseleiing, kan du ringe sentralbordet på telefon 70 19 91 00. Utanom vanleg arbeidstid, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

I akutte situasjonar, ta alltid først kontakt med naudetatane:

  • Brann:         110
  • Politi:           112
  • Medisinsk:  113

Veterinærvakt

Telefon: 70 14 04 42

Melding om skada/påkøyrd vilt

Ettersøksgruppe Sula JFF
Namn Telefon Funksjon
Politi 02800/70118700
Bjarne Stadsnes 90938409 Leiar viltnemnda
Snorre Strandmann 90790566 Nestformann ettersøksgruppa
Ivar Skaar Pedersen 41425560 Hundeførar
Bente Andresen 93616408 Hundeførar
Geir Molvær 90917075 Hundeførar/jeger
Kristoffer Giske 41425553 Hundeførar/jeger
Jan Egil Arnestad 93213642 Leiar jaktutval/jeger
Erik Kroken 91544663 Jeger
Morten Skår 93853689 Jeger
Paul Van Berkom 40166403 Jeger/hjelpesmann
Fritz Wahl 46779770 Jeger
Fann du det du leita etter?