Meld feil

Meld feil til Sula kommune

Her kan du melde om feil eller manglar du har observert på veg, vatn, avlaup eller parkanlegg.

Meld feil

Tilgjengelegheitserklæring til Meld feil

Du skal ikkje bruke meldingstenesta om meldinga di gjeld

Akutte hendingar som gjeld veg, vatn og avlaup

Ring teknisk vakt på telefon 900 50 777 (Ring, ikkje send SMS)

Feil på veglys

Feil på veglys skal meldast til Eviny

Manglande brøyting på riksveg

Ring Statens vegvesen på telefon 175 

Er du usikker på om vegen er riks-, kommunal-, eller privatveg, finn du brøytekart her

Straumstans

Telefon : 700 50 100
Du finn oversikt over pågåande straumbrot på Mørenett sine heimesider.