Meld feil

Meld feil til Sula kommune

Her kan du melde om feil eller manglar du har observert på veg, vatn, avlaup eller parkanlegg.

Meld feil

Tilgjengelegheitserklæring til Meld feil

Du skal ikkje bruke meldingstenesta om meldinga di gjeld

Akutte hendingar som gjeld veg, vatn og avlaup

Ring teknisk vakt på telefon 900 50 777 (Ring, ikkje send SMS)

Feil som gjeld renovasjon

Om avfallet ditt ikkje er henta når det skal, eller du har andre ting du ønsker å ta opp med omsyn til renovasjon, kan du kontakte Attvin på telefon 70 31 41 00  klokka 09:00 - 12:00. Du kan også laste ned appen Min renovasjon, der kan du få hentekalender, varslingsteneste, sorteringsinfo og anna informasjon knytt til eigendommen din rett på telefonen.

Feil på veglys

Feil på veglys skal meldast til Eviny

Manglande brøyting på riksveg

Ring Statens vegvesen på telefon 175 

Er du usikker på om vegen er riks-, kommunal-, eller privatveg, finn du brøytekart her

Straumstans

Telefon : 700 50 100
Du finn oversikt over pågåande straumbrot på Mørenett sine heimesider.