Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

Ålesund, Giske og Sula kommune har vedtatt å legge forslag til ein felles plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring. 

Fagutvalet for teknisk område vedtok i møte 2. juni 2021 å legge forslag til Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg for Sula kommune ut på høyring.