Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

K-032/20 Vedtak: Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtek «Sula kommunestyre» reguleringsplan for «Skuleveg frå Myrbekkane til Rørstadmarka, Trinn 1».

Med heimel i PBL §§ 12-12 og 12-14 har Sula kommunestyre i møte den 14.05.2020, K-sak 033/20,vedtatt detaljreguleringsplan for Solevåg ferjekai.

K- 031/20 – 14.05.2020 – Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre Reguleringsplan for Leirvågen, gnr 62 bnr 28 m.fl..

Del av Gnr. 76 bnr. 3 mfl. Regulerings plan for Storevatnet/Rabben:P-048/20.

Fylkeskommunen ønskjer innspel til ruteendringsprosessen for buss/hurtigbåt/ferje som skal starte til hausten.

 

Vi ber om at eventuelle innspel oversendast fortløpande til post@sula.kommune.no , eller brev til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg seinast innan 01.07.20 .

Merk sendinga med "Ruteendringsprosessen 2021".

Vidaresend gjerne oppmodinga frå fylkeskommunen som er lagt ved her til aktuelle instansar.

Alle innspel frå publikum, organisasjonar, bedrifter og politisk nivå vil bli oversendt fylkeskommunen samla frå kommunen.