Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 07.05.2019 i sak 042/19, med heimel i plan og bygningslova sin §§ 12-10,12-11 og 12-14 å legge forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 6 og 14, Tranvågvegen, ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 14.02.2019 detaljplan for gnr. 61 bnr.  142 m.fl. - Sjukenesstranda

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Villemhaugen gnr. 99 bnr. 24 mfl. Plankart, føresegner og planbeskrivelse sist revidert 22.10.2018 (justert etter K-074/18).

Formannskapet vedtok i møte 5 juni 2018 å legge Forskrift om vatn- og avløpsgebyr - Sula kommune (PDF, 519 kB) ut på høyring.

Frist til å kome med uttale er 17.09.2018.

Fann du det du leita etter?