Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Sula kommune sin gjeldande Trafikktryggingsplan 2015 - 2020 går ut i løpet av året. TEO-utvalet vedtok difor i møte 03.06.2020 å legge forslag til Trafikktryggingsplan 2021-2026 ut på høyring.