Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

K-090/18 – 13.12.2018 - Vedtak:
Med heimel i plan- og bygningslova 2008, § 12-12 vedtok Sula kommunestyre reguleringsplan for Øvrebø,gbnr 86/19 m.fl., plankart datert 13.08.2018 føresegner datert  30.10.2018 og planbeskrivelse datert 13.08.2018. 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Villemhaugen gnr. 99 bnr. 24 mfl. Plankart, føresegner og planbeskrivelse sist revidert 22.10.2018 (justert etter K-074/18).

Formannskapet vedtok i møte 5 juni 2018 å legge Forskrift om vatn- og avløpsgebyr - Sula kommune (PDF, 519 kB) ut på høyring.

Frist til å kome med uttale er 17.09.2018.

Fann du det du leita etter?