Sula kommune

Nye satsar for elevbetaling frå 01.01.21

Nye satsar for elevbetaling frå 01.01.21

Følgande betalingssatsar vart vedtatt i k-styret 17. 12.20: (sjå biletet)