Laurdag er det 6 år sidan hendinga i Regjeringskvartalet og på Utøya. I fjor var det 5-årsmarkering. I år blir det ei uformell nedlegging av blomar frå ordføraren på vegne av Sula kommune klokka 12.00. Støttegruppen vil og  legge ned blomar på morgonen, men tidspunktet for dette er heller ikkje stadfesta.

Region Ålesund.jpg

Region Ålesund har ledig ettårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget. 

I Ålesundregionen står utslippene fra transportsektoren for en svært stor andel av klimagassutslippene. Samordning av areal‐ og transportplanlegging er helt sentralt for å få ned disse utslippene. Samordning er også sentralt for å få til bærekraftig og attraktiv utvikling.


Tilskot til private kulturbygg
Ordinære kulturmidlar
Tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak (ekstra utlysing)

Frist 15. september.

Retningsliner og søknadsskjema til kommunale tilskotsmidlar på kulturområdet.

Kantklipping

Frå og med veke 27 vert det kantklipping langs kommunale vegar. Arbeidet startar i ytre del av kommunen og så arbeider dei seg innover øya.  Arbeidet vert utført maskinelt og noko av arbeidet vil bli utført på kveldstid.

Vi ber grunneigarar kontrollere at hekkar prydbuskar m.m. ikkje kjem innanfor vegareala (1,5 m frå vegkant). I frisiktsone for vegkryss og avkøyringar må alt som er høgare enn 0,5 m fjernast.

Meir informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg.

Vi takkar for positiv medverknad, og ønsker alle ein god sommar!

Eldrerådet temakveld: Den gode alderdom i Sula

Den 8. juni inviterte Eldrerådet til temakveld om den gode alderdom i Sula. Samlinga var open for alle. Mange møtte opp denne kvelden i Solevågshallen, og deltok i gruppearbeid om ulike tema som er viktig for at eldre skal ha det bra i kommunen vår, no og i framtida.

​Klikkar du på denne lenka (PDF, 8 MB), så kan du lese eit samandrag av arbeidet som vart gjort. Her er mange gode innspel til korleis vi saman kan skape den gode alderdom.

Val

Førehandsrøysting

Den ordinære førehandsrøystinga skjer i perioden frå og med 10. august til og med 8. september (innanriks).

Dersom du ikkje har høve til å røyste i den ordinære tida for førehandsrøystinga eller på valdagen, kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å røyste i servicetorget på rådhuset i Langevåg i tida 3. juli til og med 9. august – såkalla tidleg røysting.  Denne røystinga skal i hovudsak skje innafor vanleg kontortid for servicetorget kl. 08.00 – 15-30. Hugs legitimasjon!

Sunde barnehage - profilbilete.jpg

Dei har ope heile sommaren, men på grunn av at barnehagen er så heldig å få nytt uteområde, er barn og vaksne på tur i nærområdet.

Ta kontakt med styrar på tlf. 70197870, ved spørsmål eller for å avtale eit møte.

Informasjon om barnehagen, Sunde barnehage er og på facebook

Velkomen som søkar!

 Planutvalet vedtok på møte den 06.06.2017 i sak 054/17, med heimel i § 12-10 i Plan- og bygningslova å leggje forslag til detaljregulering av gnr 76 bnr 115 m.fl. ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg på sørsida av Valebukta på Fiskarstranda. Føremålet med planarbeidet er å regulere området til bustadføremål, frittliggjande og konsentrert samt naustføremål.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her