Frå og med 01.01.2017 er det gjort endringar i bustøtteordninga. Før tok ordninga utgangspunkt i siste skatteoppgjer når bustøtte skulle utreknast, no tek den utgangspunkt i faktisk inntekt kvar månad. Omlegginga skal mellom anna gjere ordninga meir presis og hindre krav om tilbakebetaling av allreie mottatt bustøtte.

Søknadsfrist for bustøtte er 25. kvar månad og utbetaling er den 20. i månaden etter.

Les meir på husbanken.no

Informasjon spesielt for retta mot dei som mottar AAP.

Marin forsøpling.jpg

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Tilskotsordninga for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Meir informasjon om ordninga finn du på Miljødirektoratet sine nettsider.

barnehage


Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av oktober det året det vert søkt om barnehageplass. Stortinget skal våren 2017 avgjere om også barn født i november skal få rett til plass.

Samlefil, Formannskap, tysdag 28.02.17 (PDF, 1013 kB). Rådhuset 4.etg. kl.16.00 

Samlefil, Valstyret, tysdag 28.02.17. (PDF, 197 kB) Rådhuset 4.etg kl.16.00

NB! Det er ikkje møte i Det faste utvalet for plansaker denne veka.

Du kan også lese kommunale saker under fana Lokaldemokrati.

Sula kommunestyre har i møte den 09.02.2017, sak 008/17, vedtatt kommunal planstrategi 2016 - 2020. 

Planen gir ei vurdering av kommunen sitt
planbehov og prioritering av dei viktigaste planoppgåvene.

Sula kommune har midlar til disposisjon for prosjekt/tiltak der slike kriterium er oppfylt:

  1. Aktivitetar og prosjekt retta mot lokale maritime føremål, t.d. ivaretaking av kystkultur, sjøbruk, museal verksemd, formidling eller opplæring innan føremålet.
  2. Utvikling/etablering  av lag/organisasjonar med maritim verksemd som føremål
  3. Søknadar som involverer barn og unge er prioritert
  4. Kommersielle tiltak/prosjekt blir ikkje stetta.

Fagutvalet for kultur og folkehelse vedtok i møte den 27.01.16, sak 003/16, å utarbeide handlingsplan på kulturområdet.

Kulturplanen er tematisk og skal vere retningsgivande for politisk og administrativt arbeide for delar av kulturområdet.
Forslag til Kulturplan for Sula kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 17.2.17 – 17.3. 17 på Sula kommune si heimeside, www.sula.kommune.no.
Merknadar til planen skal vere skriftlege og sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg, innan 17.3.17.

Utkast til Kulturplan 2017 - 2021 (DOCX, 793 kB)

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her