Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 19.09.2017 i sak 083/17, med heimel i plan- og bygningslova sin § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for gnr 86 bnr 19 m fl, Øvrebø/Skjervane, ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 


Planområdet grensar til vegen «Fiskarstrandvegen» mot nord, og til vegen «Skjervane» mot vest.   Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging (einebustad/tomannsbustad/ rekkehus).

Samlefil for Formannskapet 01/18 (PDF, 15 MB), tysdag 23.01.18, kl. 16:00, Rådhuset - 4. etg.

Samlefil for Det faste utvalet for plansaker (PDF, 30 MB), tysdag 23.01.18, kl. 16:00, Rådhuset - 4. etg.
 

Du kan og  lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati. I tilegg kan følge møtet direkte, eller sjå det i opptak, på kommune-tv.
Sula kommune søker private avlastarar for born med bistandsbehov. Sula kommune treng fleire avlastningsheimar. Vi ser etter personar som har interesse for å opne heimen sin for barn/unge ei helg i månaden.
 
Har du omsorg til overs? Kunne du tenke deg å bli avlastar. Ønsker du meir informasjon om kva det vil seie å vere avlastar og korleis du kan bidra til å hjelpe andre?
 
Ta kontakt med konsulent for funksjonshemma Mette Lise Midtbø eller Tiltakskontoret i Sula på 70 19 91 00.

 

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 05.12.2017 i sak 109/17, med heimel i plan- og bygningslova sin § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for Veddegjerdet-Lunden, deler av gnr 89 bnr 25, 39, 40 m.fl. ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 

Planområdet ligg i austenden av Vassetvatnet – i Veddegjerdet. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging med inntil 16 nye frittliggjande bustadar.


Helsestasjonen inviterer til foreldreførebuande kurs for dei som skal blir foreldre for første gong onsdag 07. februar 08:30 - 10:00. Deltaking i 3. trimester.

Påmelding til jordmor/helsestasjon på 70 19 91 36 innan 26. januar.

Det er ledige omsorgsbustader  ved Nausthaugen på Eidsnes, ved Vågstunet i Mauseidvåg og  i Molværsvegen 17 i Langevåg.

Bustaden skal tildelast eldre, funksjonshemma eller andre med behov for tilrettelagt bustad, og det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler slike bustader.


Det er laga ein kravsspesifikasjon når det gjeld brøyting (PDF, 197 kB)i Sula kommune. Krava er at brøyting av samleveger, adkomstvegar og gang- og sykkelveger startar når det er 7 cm snø på vegbana. Det skal være ferdig gjennombrøytt innan 10 timar. Same kravsspesifikasjon gjeld for strøing.

Dei viktigaste samlevegane og adkomstvegane blir prioritert først.

Om du har noko du vil melde inn kan du gjer det på SeiFrå.  Vi gjer merksam på at ikkje alle som melder inn vil få eit personleg svar frå oss, men alle meldingar som kjem inn blir registrert og tatt med når ordninga skal evaluerast.

I brøytekartet kan du finne ut om vegen det gjeld er privat, kommunal eller riksveg. Om det gjeld ein riksveg kan du kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Endelig slutt på maset! - Mørenett.jpg


Innan 1. januar 2019 skal alle straumkunder i Norge få installert nye automatiske straummålarar. I Sula kommune startar arbeidet i nær framtid.

Heile 64.000 nye straummålarar skal byttast ut i Mørenett sitt område fram mot årsskiftet 2018/2019. Det blir ein krevjande jobb og Mørenett håper alle vil ta godt imot montørane når dei kjem. 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her