Samlefil for Fagutvalet for teknisk område nr. 3/15. (PDF, 7 MB) Rådhuset 30.11.15, møterom 4.etg. kl. 17.00.

Samlefil Administrasjonsutvalet nr.1/15. (PDF, 9 MB) Budsjettbehandling, Rådhuset,1.12.15, møterom 4. etg. kl. 16.00.

Samlefil Formannskapet  nr.18/15. (PDF, 13 MB) Vedtaksmøte budsjett. Rådhuset, 1.12.15, møterom 4. etg. kl. 16.00

NB! Formannskapsmøtet tar til straks administrasjonsutvalet er ferdig

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Det blir arrangert førjulsdag på biblioteket laurdag 28. november.

11.30 Juleforming for barn frå 1. klasse og oppover v/Sula Husflidslag
13.30 Juleteater for alle v/Teaterkompaniet Grep.

Velkomen!

Arrangørar: Folkeakademiet Sula og Biblioteket Sula

Sjå Møre og Romsdal fylkeskommune for retningsliner og søknadsskjema.

Godkjenning og søknad går gjennom kommunen.
Frist til kommunen er 15. februar.


Kulturdepartementet har endra dato for frist til å søkje kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg frå 1. mai til 1. mars.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2016.

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst 24.11 (PDF, 14 MB). Rådhuset, møterom 4.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område 25.11 (PDF, 2 MB). og tilleggssak (PDF, 7 MB). Rådhuset, møterom 1.etg.

kl.18.00 Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial 26.11 (PDF, 22 MB). Sulatunet kl.18.00. NB! Merk oppmøte/møtestad.

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse 26.11 (PDF, 11 MB) og tilleggssak (PDF, 2 MB). NB! Oppmøte på biblioteket i Langevåg kl. 18.00 for orientering. Møtet held fram på rådhuset frå kl.18.30

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Det vert innskriving for nye elevar tysdag 24.november og onsdag 25.november. Skulane sender ut eige skriv der foreldra får utfyllande informasjon om innskriving på skulen barnet soknar til. Foreldra vil verte fordelt på dei to dagane.

Eleven skal skrivast inn ved skulen dei soknar til. Eventuell søknad om overflytting til annan skule skal sendast til rektor ved skulen eleven opphavleg soknar til. Frist for søknad om overflytting til annan skule er fredag 20.11.2015.

 

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for politikarane.

På formannskapet sitt møt 17. november ble budsjettforslaget 2016 og økonomiplan for dei komande fireårsperiode presentert.

Forslag til budsjett 2016, økonomiplan 2016 - 2019 (PDF, 5 MB)

Vedlegg til budsjett 2016 (PDF, 6 MB)

Detaljert budsjett drift 2016 m/filter (XLSX, 207 kB)


Eva H. Blomvik har gått imponerande 454 turar og besøkt alle 82 turmåla! Gåvekort kjem i posten.

Vi har trukket ut 3 barn under 10 år som har gått minst 6 ulike turmål (uansett kommune) og 3 barn mellom 10 og 15 år som har gått minst 10 ulike turmål. 
Dei heldige vinnarane får ei Stikk UT! t-skjorte frå Devold:

Albert Heggdal 8 år
Vilde Flydal-Havnegjerde 1 år
Børge Vasset 8 år

Andreas Blindheim 12 år
Jonatan Honningsvåg 10 år
Magnus Klubben Bjørkavåg 11 år

T-skjortene er bestilt og det blir sendt ut beskjed når dei kan hentast.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her