Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr. 4/17, (PDF, 4 MB) tysdag 30.05.17. Rådhuset 4.etg. kl. 18.00

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område nr 4/17 (PDF, 3 MB), onsdag 31.05.17. Sula-U kl. ??.00 

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse nr. 4/17, (PDF, 8 MB) torsdag 01.06.17. Rådhuset 1.etg. kl. 18.00

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial nr 4/17, torsdag 01.06.17. Rådhuset 4.etg. kl. 18.00

Samlefil, Kommunestyret nr. 5/17 (PDF, 38 MB), onsdag 31.05.17. Sula-U kl. 17.00 (Merk dag)

Skredrapport Sulesund fergekai. (PDF, 14 MB)

Som vanleg kan du følgje kommunestyremøtet via kommune-tv.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Bakketun

Det er ledig ein omsorgsbustad på Bakketun på Fiskarstrand. Bustaden inneheld stove m/kjøkken, 2 soverom, bad og boder. Der er og carport.

Husleiga blir regulert årleg og er for 2017 kr.  7.300,- pr. månad.  Straumutgifter kjem i tillegg.

Det blir og ledig ein bustad på Nausthaugen på Eidsnes. Denne bustaden inneheld stove m/kjøkken, soverom, bad og bod og blir mest truleg ledig for innflytting i juli månad.

Husleiga her er for 2017 kr. 5.100,- pr. månad. Straumutgifter kjem i tillegg.

Samlefil, Namnenemnda nr. 2/17 (PDF, 5 MB). Mandag 22.05.17. Rådhuset kl.1800, møterom 1B.

Samlefil, Formannskapet nr. 7/17 (PDF, 22 MB). Tysdag 23.05.17. Rådhuset kl.16.00, møterom 4.etg.

Det faste utvalet for plansaker nr. 6/17. Tysdag 23.05.17. Rådhuset kl.16.00, møterom 4.etg.

Samlefil del 1 (PDF, 38 MB)

Samlefil del 2 (PDF, 31 MB)  

Sak 47/17 - Synfaring, oppmøte kl. 15.00 på Sulesund.

Du kan også lese kommunale dokument i fana Lokaldemokrati.

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 11.05.2017, K-sak 035/17, vedtatt detaljreguleringsplan for gnr 192 bnr 14 – vindmålemast på Kårsteinen. Plankart med føresegner er lagt ut på servicetorget i rådhuset.

No har det blitt enklare å melde om feil til Sula kommune. På kommunen sine nettsider har vi fått ei ny døgnopen meldingsteneste, SeiFrå.

Der kan du varsle om hol i vegen, tette avlaup, forureina natur, eller manglande brøyting og mykje meir.

Oversiktsbilde Rørstadmarka skule.jpg


Sula kommunestyre har på møte 11. mai gjort vedtak om å utarbeide anbodsgrunnlag (totalentreprise) for ny barneskule på Rørstad. Neste steg i prosessen er utarbeiding av anbodsgrunnlag og kalkyle som grunnlag. Dette skal være klart for handsaming i kommunestyret innan våren 2018.

Demenssymbol.jpg


Pårørandeskulen i Sula kommune er eit kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med sjukdomen demens. Vi startar nytt kurs for pårørande onsdag 30.august kl 18.00.

Vi oppfordrar også helsepersonell til å informere aktuelle pårørande om dette tilbodet. Påmeldingsfrist er satt til  25.08.2017 

Kjartan Molvær.jpg

Forbodet gjeld i perioden 15. arpil - 15.september og skuldast auka fare for skog- og lyngbrann.

Forbodet gjeld bål og grill (også eingongsgrill) i nærleik av skog og anna utmark.

Sjå innslag frå NRK Møre og Romsdal med konstituert brannsjef Kjartan Molvær.

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her