Sula kommune

Aktuelt fra Sula

  • Mitt Møre og Romsdal
    Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha innspel om framtida til fylket, og har difor laga ei spørjeundersøking...
  • Meld deg på pårørandeskulen
    Pårørandeskulen i Sula kommune er eit kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med sjukdomen demens.

Aktivitetskalender