Samlefil, Formannskap, tysdag 28.02.17 (PDF, 1013 kB). Rådhuset 4.etg. kl.16.00 

Samlefil, Valstyret, tysdag 28.02.17. (PDF, 197 kB) Rådhuset 4.etg kl.16.00

NB! Det er ikkje møte i Det faste utvalet for plansaker denne veka.

Du kan også lese kommunale saker under fana Lokaldemokrati.

Sula kommunestyre har i møte den 09.02.2017, sak 008/17, vedtatt kommunal planstrategi 2016 - 2020. 

Planen gir ei vurdering av kommunen sitt
planbehov og prioritering av dei viktigaste planoppgåvene.

Sula kommune har midlar til disposisjon for prosjekt/tiltak der slike kriterium er oppfylt:

  1. Aktivitetar og prosjekt retta mot lokale maritime føremål, t.d. ivaretaking av kystkultur, sjøbruk, museal verksemd, formidling eller opplæring innan føremålet.
  2. Utvikling/etablering  av lag/organisasjonar med maritim verksemd som føremål
  3. Søknadar som involverer barn og unge er prioritert
  4. Kommersielle tiltak/prosjekt blir ikkje stetta.

Fagutvalet for kultur og folkehelse vedtok i møte den 27.01.16, sak 003/16, å utarbeide handlingsplan på kulturområdet.

Kulturplanen er tematisk og skal vere retningsgivande for politisk og administrativt arbeide for delar av kulturområdet.
Forslag til Kulturplan for Sula kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 17.2.17 – 17.3. 17 på Sula kommune si heimeside, www.sula.kommune.no.
Merknadar til planen skal vere skriftlege og sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg, innan 17.3.17.

Utkast til Kulturplan 2017 - 2021 (DOCX, 793 kB)


Langevåg barnehage og Molvær barnehage har open dag onsdag 22. februar 10.00 - 12.00.

Begge barnehagane er kommunale og ligg side om side på Molvær i Langevåg, med sjøen og fjøra som næraste nabo.

Dei vil gjerne møte dykk og vise fram barnehagane både inne og ute.

Kommunestyret vedtok i møte 09.02.17 (K-006/17) språkbruksplan for Sula kommune.

Språkbruksplan (PDF, 281 kB)

barnehage

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane.

For søknad om plass frå 1. august 2017 må det søkast før 01.03.2017. Søknadar om barnehageplass som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak.

Fleire opplsyningar om barnehagane får du ved å gå inn på det elektroniske søknadsskjemaet.

Ved servicekontoret i kommunen, tlf. 70 19 91 00, kan du få hjelp med utfylling av søknaden.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her