I løpet av veke 39 vert det sendt ut kommunale gebyr for 2. termin 2017.  
Forfall 20. oktober 2017.

For nærare informasjon om prisane sjå Kommunaltekniske gebyr

Vurderer du å innstallere vassmålar? Her finn du ein enkel modell for utrekning av estimert besparing ved montering av vassmålar

Samlefil, Kommunestyret nr 06/17 (PDF, 11 MB), torsdag 28.09.17. Sula-U kl. 18.00

Som vanleg kan du følgje kommunestyremøtet via kommune-tv.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati. 

Kommunalsjef for helse og sosial Kjetil Fylling, ordførar Jim Arve Røssevol overrekker eit bilete til einingleiar for bukollektiva Oddrun Måseide.JPG

Torsdag 14. september var det offisiell opning av nye Molværsvegen 17. Ordførar Jim Arve Røssevoll heldt tale i anledninga. Han og Kommunalsjef for helse og sosial i Sula kommune, Kjetil Fylling overrakte eit bilde til einingsleiar Oddrun Måseide.

​Det vart servert litt å bite i og drikke frå feststemde glas med høg stett.

​Vi minner om open dag førstkomande torsdag 13.00 - 14.00. Velkomen!

Årim

Reno Norden slo seg konkurs i går kveld, og ÅRIM er over på beredskapsplan for renovasjon. Det vil sei henting i Årim sin regi med samme personalet, samme bilane og samme rutiner som tidlegare.

Målet er at innbyggjarane skal merke minst mogleg til konkursen, og at søpla skal bli henta som normalt. ÅRIM er godt førebudd på situasjonen, men forventar likevel utfordringar. Ein konkurssituasjon kan blant anna føre til forseinka tømmingar eller at noko avfall ikkje blir henta.

Meir informasjon henta frå NRK Møre og Romsdal

På ramme alvor - Hanne Lise Sunde.jpg

Sula hadde innlegg på fylkesmannen si konferansen "På ramme alvor" i bystyresalen i Ålesund Rådhus 13. September 2017.  

Det var styrar ved Langevåg barnehage , Hanne Lise Sunde, som heldt eit flott innlegg om progresjon i barnehagen. Konferansen vart arrangert i samband implementering av ny rammeplan i barnehagen.  

Arbeidsgruppa for reduksjon i driftsutgifter 2018- 2020 (ARDU) 19.09.17, rådhuset, møterom 4.etg. kl.15.00. Det er vert ikkje sendt ut eiga sakliste til møtet. Bjørn Brox frå Framsikt vil presentere analyse av Sula kommune og rapporten utdelt i møtet. 

Samlefil - Det faste utvalet for plansaker 19.09.17 (PDF, 14 MB), rådhuset, møterom 4.etg. ca.kl. 17.00

Samlefil - Formannskapet 19.09.17 (PDF, 12 MB), rådhuset, møterom 4.etg. Møtet tar til etter møta i ARDU og planutvalet. 

Molværsvegen 17

Sula kommune ved Bukollektiva inviterer til omvisning i det nye bygget i Langevåg, Molværsvegen 17.

Torsdag 21. september 13.00 - 14.00.

Velkomen! 

Det blir ledig fleire omsorgsbustader i Sula. Bustadane skal tildelast til eldre, funksjonshemma eller andre med behov for tilrettelagt bustad. Det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler omsorgsbustader.

Det er ikkje knytt personale til bustadane og naudsynt hjelp blir gitt av heimetenestene.  Vi gjer merksam på at det kan søkjast om bustøtte frå Husbanken.

Har du behov for ytterlegare informasjon om bustadane, kan du kontakte Servicetorget på rådhuset, tlf 70 19 91 00 eller Tiltakskontoret på tlf. 70 19 82 24.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her