Saka skal behandlast i Det faste utvalet for plansaker i dag, tysdag 06.11.17 for ev utlegging til 1. gongs offentleg ettersyn». Jf plbl § 12-10

Sjå vedlegg i saka ved å klikke på overskrifta i artikkelen.

Barn i gymsal

Det vert innskriving for nye elevar i Sulaskulen tysdag 28.november og onsdag 29.november. Sjå dato og tidspunkt for den einskilde skule under:

Langevåg skule 
Innskriving 28. og 29. november mellom klokka 11.00 – 15.30.Foreldra vert fordelte på dagar i brev dei får tilsendt.

Solevåg skule
Innskriving tysdag 28.november mellom 1230 og 1600

Fiskarstrand skule
Innskriving tysdag 28.novmeber mellom kl 1330 og 1630

Måseide skule
Innskriving onsdag 29 november mellom kl 1200 - 1530


Eleven skal skrivast inn ved skulen dei soknar til. Eventuell søknad om overflytting til annan skule skal sendast til rektor ved skulen eleven opphavleg soknar til.

Frist for søknad om overflytting til annan skule er torsdag 23.11.2017.

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. Ordninga er eit verkemiddel for å betre mulegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie-, kultur- og fritidsarenaer, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet «Bufdir» som står bak ordninga.

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst (PDF, 11 MB), tysdag 21.11.17. Rådhuset 4.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse (PDF, 9 MB), onsdag 22.11.17. Rådhuset 4.etg. kl.18.00 

Samlelfil, Fagutvalet for tekniske tenester (PDF, 10 MB), onsdag 22.11.17. Rådhuset 1.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial (PDF, 15 MB), torsdag 23.11.17. Rådhuset 4.etg. kl.18.00

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2018 - 2021 er klart.

Budsjett 2018 - 2021. Rådmannen sitt forslag (PDF, 6 MB)
Vedlegg til budsjett og økonomiplan 2018 - 20201 (PDF, 8 MB)
Kopi av budsjett 2018 - drift (XLSX, 334 kB)

Budsjettet skal opp til politisk behandling i Formannskapet 28.11 og Kommunestyret 14.12. Etter behandling i Formannskapet blir dokumenta liggande ute på høyring i to veker.

Vinnaren vart offentleggjort under Sulakonferansen tysdag kveld, og i begrunninga står det m.a.:

Hedvig har med sitt store hjarte, år etter år, sørga for smil og gode opplevingar. Gjennom MSIL idrett for alle har ho skapt aktivitetsdag, turgruppe og dansegalla. Hedvig utgjer ein stor forskjell for ei gruppe menneske som ikkje ropar høgt, og ikkje er av dei prioriterte i samfunnet.

Det er Sparebanken Møre som deler ut prisen.

vigsel.jpg

Om de ønsker borgarleg bryllaup i 2018 kan de gifte dykk på rådhuset. Frå og med 1. januar er det kommunene som tek over borgarleg vigselsmynde. Om de ønsker dette må de ta kontakt med heimkommunen, eller kommunen de vil at vigselen skal finne stad. 

Kommunestyret i Sula vil i løpet av hausten 2017 vedta kvar og på kva vekedagar kommunen skal tilby vigsler.

I medhald av plan- og bygningslovens §§ 11 - 12 blir det varsla  oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2023.

Vidare blir det i medhald av same lov §§ 11 - 13 lagt ut forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2023.

Formålet med planprogrammet er å gjere greie for planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, samt kva for alternativ som vil bli vurdert, og behov for utredningar.

Sjå forslag til planprogram her. (PDF, 499 kB)

Merknadar til planprogram skal sendast Sula kommune PB 280, 6039 Langevåg eller  post@sula.kommune.no  innan 14. desember 2017.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her