No kjem miljøstasjonen til deg, slik at du lett kan levere miljøfarleg avfall nær der du bur.

Tid og stad:
15. mars: Langevåg, ved bensinstasjon,  15.30 - 17.30
15. mars: Eidsnes, Spar, 18.00 - 20.00

Informasjonsbrosjyre (PDF, 3 MB)

Samlefil, Kommunestyret 01/16 (PDF, 14 MB), tors. 11.02.16. Sula U-skule kl. 18.00.

Møteprotokoll Formannskapet 02/16 (PDF, 205 kB)

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati 
 

Som vanleg kan du sjå kommunestyremøtet på web-TV, anten direkte eller i opptak. Trykk på Kommune-TV i fana øvst på heimesida.

Forhandlingsutvala frå dei ti deltakarkommunane i prosjektet Regionkommune Sunnmøre møtte måndag 8.februar til det første av i alt fire planlagte forhandlingsmøter. Formålet med forhandlingane er å kome fram til eit omforeint utkast til intensjonsavtale for ein ny kommune på nordre Sunnmøre, og arbeidet skal vere avslutta til påske.  

Oppvekstportalen, der ein søker om plass i sfo og barnehage er no oppe og går igjen for dei som skal søkje ny plass.

Søknadsfrist for hovedopptak i barnehage er utvida til 15.mars 2016.

Dersom du skal endre på noverande plass, ber vi om at du kontakter Jeanette Reiten på epost: jeanette.reiten@sula.kommune.no

Sula kommune har midlar til disposisjon for prosjekt/tiltak der slike kriterium er oppfylt:

  1. Aktivitetar og prosjekt retta mot lokale maritime føremål (t.d. ivaretaking av kystkultur, sjøbruk, formidling eller opplæring innan føremålet, museal verksemd).
  2. Utvikling/etablering  av lag/organisasjonar med maritime verksemd som føremål
  3. Søknadar som involverer barn og unge er prioritert
  4. Kommersielle tiltak/prosjekt blir ikkje stetta.
Søre Sula

Plan, eigedom og tekniske tenester har 2 ledige ingeniørstillingar, med arbeidsområde VVA og oppmåling. 

Stillingsannonse finn du under Stilling ledig.

Søknadsfrist 21. februar.

Detaljregulering for avløpsreinseanlegg på Sunde i Sula kommune. (PDF, 354 kB)

Innspel til planarbeidet kan sendast til Asplan Viak AS, Enenveien 2a, 6416 Molde, eller til epostadresse molde@asplanviak.no  innan 4. mars 2016.

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettast til Yngvild Meinseth, tlf 92685560, yngvild.meinseth@asplanviak.no  eller til Terje Havnegjerde, tlf 70199100, terje.havnegjerde@sula.kommune.no  

 Kultur- og naturopplevingar i møte mellom menneske

I år vil Suladagane foregå i veke 17, og startar søndag 24. april med Kvitveisdagen.

Vi håper kulturaktørar og lag og organisasjonar også i år vil bidra ved å legge arrangement til denne veka, og gjere Suladagane mangfaldig med natur-og kulturaktivitatar!

 

Vi treng tilbakemelding på:

  • namn på arrangement
  • kven, kva og kor
  • inngangspris eller gratis arr?
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her