I Sulaposten den 8. februar stod ei sak der personar i Sula varsla om seksuelle overgrep og vald frå ein tidlegare skulestyrar ved Breidablikk skule i Langevåg mange år bak i tid. 

Har du ei historie å fortelje knytt til dette? Sula kommune har oppretta eit telefonnummer du kan ringe. Du vil då kome direkte til eit helsepersonell i kommunen, og kunne snakke trygt om det du har på hjartet.  Du kan vere anonym om du ønsker det.

​Telefonnummeret du kan ringe er: 70 19 22 22

Telefonen er bemanna kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.30.

Det faste utvaelt ofr plansaker vedtok på møte den 07.11.2017 i sak 100/17, med heimel i § 12-10 plan og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering av "Ny veg Måseide - Vedde - Gåseid" ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg både i Sula og Ålesund kommune. Planen omfattar eit nytt vegsystem med ein undersjøisk tunnel (Borgundfjordtunnelen") mellom Gåseid i Ålesund og Vedde på Sula. I tillegg omfattar planen tunnel gjennom Veddemarka ("Veddetunnelen") til Måseide.

Samlefil, Formannskap nr. 03/18 (PDF, 4 MB), tysdag 27.02.18, Rådhuset - 4. etg. kl.16:00

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker nr. 03/18, (PDF, 34 MB) tysdag 27.02.18, Rådhuset - 4. etg. kl.16:00

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Mitt Sula

I år vil Suladagane foregå i veke 17, og avsluttar søndag 29. april med Kvitveisdagen.

Vi håper kulturaktørar og lag og organisasjonar også i år vil bidra ved å legge arrangement til kulturveka og til Kvitveisdagen. Det er lag og organisasjonar som gjer Suladagane mangfaldig med natur-og kulturaktivitatar for alle rundt om i kommunen.


Meld arrangement her

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte 6.2.2018 i sak 012/18, med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge forsalg til detaljreguelring for gnr 99 bnr 24 m.fl. Villemhaugen, ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 

Planområdet ligg inne i etablert bustadområde ved Langevåg sentrum, nord for Kiwibutikken og har grense i nord mot Hølevegen. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging i tråd med kommuneplanen.

Sjå markering i kartet for omkøyring  for Karibakken og Bjørkhaugen. Gul farge gjeld Karibakken, grøn farge gjeld Bjørkhaugen 

Kart (PDF, 2 MB)

Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester. Stranda kommune er vald til driftsansvarleg kommune av dei andre kommunane som er med i veterinærvaktdistriktet. 

Sula kommune har midlar til disposisjon for prosjekt/tiltak der slike kriterium er oppfylt:

  1. Aktivitetar og prosjekt retta mot lokale maritime føremål, t.d. ivaretaking av kystkultur, sjøbruk, museal verksemd, formidling eller opplæring innan føremålet.
  2. Utvikling/etablering  av lag/organisasjonar med maritim verksemd som føremål
  3. Søknadar som involverer funksjonshemma, barn og unge er prioritert
  4. Kommersielle tiltak/prosjekt blir ikkje støtta.
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her