1. mai startar årets Stikk UT!-sesong. Ulstein, Volda og Ørsta er med for første gong. Nedanfor ser du alle turane som er med i vår kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandane i løpet av veke 17. Om du treng fleire kan du hente det gratis på sørviskontoret i kommunen.

Nytt i år er at alle turane i fylket blir presenterte i same kartet og på den same nettsida. Det betyr at små og store turglade kan velje og vrake i 381 turar i 30 av kommunane i fylket.

Du finn meir informasjon om Stikk UT! og oversikt over alle turmåla på stikkut.no.

 

Legg merke til at mange av turane ikkje kan opnast den 1. mai p.g.a. mykje snø i fjellet i år. Sjekk turforklaringa om opningsdato før du legg ut på tur.

 

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker nr.06/18 (PDF, 34 MB). Tysdag 24.04.18. Rådhuset 4.etg. kl. 15.00 (Merk tid!)

Frå kl.15.00, i forkant av planutvalsmøtet, er det sett av 1 time til presentasjon (v/Norconsult) og drøfting av konseptrapport for utvikling av Langevåg sentrum. Planutvalsmøtet held fram med ordinære saker frå kl. 16.00. Repr. frå Norconsult og Statens Vegvesen vil i samband med formannskapet presentere arbeid, historikk og moglege løysingar for Veibustkrysset.

Samlefil. Formannskapet nr.06/18. (PDF, 31 MB) Tysdag 24.04.18. Rådhuset 4.etg. kl. 15.00. (Merk tid og sjå kommentar over)

Ein kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Invitasjon til Næringslivsfrukost (PDF, 2 MB) 

Påmelding til post@sula.kommune.no eller tlf. 70199100, innan 25. april kl. 15.00

Suladagane 2018 forside

 "Kultur- og naturopplevingar i møte mellom menneske."

Sula kommune inviterer i samarbeid med lag, organisasjonar og næringsliv til Suladagane  21. - 29. april.
Ta ein titt på vedlagte program og arrangementet som ligg på Facebook
Fredag 27. april blir det konsert i Kølbua med Roaldsnes/Knudsen/Storsten/Dale-kvartett.
Duke Ellington og Billy Strayhorn tribute. Billettar til konserten får du på tikkio.com

Program kjem i postkassa di i løpet av veke 16.

 
I medhald av plan- og bygningslova §12-8 blir det med dette varsla oppstart av detaljreguleringsplan for bustad, naust og rorbu på Fiskerstrand. Nye utbyggingsområde vil i hovudsak omfatte eigedommane gnr/bnr 87/8 og 86/1.


No skal alle små vassforsyningssystem registrerast

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Orientering til Sula kommunestyre 22. mars om utgreiing av alternativ plassering av felles kloakkrenseanlegg.

Administrasjonen orienterte Sula kommunestyre i møte 22. mars om ny resipientvurdering av Storfjorden/Sulafjorden, historikk om tidlegare utgreiingar, utfordringar knytt til bygging av renseanlegg på ytre delar av Sula og moglege konsekvensar av å «nullstille» prosessen med realisering av rensing av kommunalt avlaup omfatta av kapittel 14 forurensingsforskrifta.

Orienteringa er i filformatet PowerPoint med storleik på 31 MB. (PPTX, 32 MB)

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her