Sula kommune

Aktuelt frå Sula

  • Halloween - råd
    Folkehelseinstituttet har samla eit knippe med råd for korleis du kan feire på ein måte som ivaretek smittevernet.
  • Nye nasjonale innstrammingar
    For å ta vare på liv og helse har regjeringa innført nye målretta tiltak for å hindre spreiing av covid-19/korona...