Søke, svare, endre eller sei opp barnehageplass

Sula kommune har full barnehagedekning fordelt på 4 kommunale og 4 private barnehagar. Det er felles søknadsportal for kommunale og private barnehagar.

Kort fortalt 

Litt lengre fortalt

Kontakt

Jeanette Reiten
Seniorrådgjevar barnehage
E-post
Telefon 95 71 22 57