Skule og barnehagerute

I tabellen under finn du ei oversikt over planleggingsdagar, ferie- og fridagar i barnehage og skule i Sula kommune.

Skule- og barnehagerute
Skulerute/SFO Barnehagerute SFO
2022/2023 (PDF, 85 kB) 2022/2023 (PDF, 116 kB) 2022/2023
2023/2024 (PDF, 76 kB) 2023/2024 (PDF, 165 kB) Sjå informasjon under skulerute.

 

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 95 71 22 59
Jeanette Reiten
Seniorrådgjevar barnehage
E-post
Telefon 95 71 22 57