Skule og barnehagerute

I tabellen under finn du ei oversikt over planleggingsdagar, ferie- og fridagar i barnehage og skule i Sula kommune.

Skule- og barnehagerute
Skulerute/SFO Barnehagerute SFO
2023/2024 (PDF, 76 kB) 2023/2024 (PDF, 165 kB) Sjå informasjon under skulerute.
2024/2025 (PDF, 131 kB) 2024/2025 (PDF, 155 kB) Sjå informasjon under skulerute.