Sula kommune

Velkomen til ny veke - hugs påmelding UMM

Velkomen til ny veke i kulturskulen. Ungdommens musikkmesterskap har frist for påmelding 1. oktober. Les mer om dette på www.umm.no og snakk med din lærar om dette høyrest interessant ut. No har fristen for prøveperiode gått ut for dei som er nye elevar fra i haust. Det betyr at alle som no er elevar må betale for dette semesteret. Faktura kjem i løpet av oktober. Aktivitetskalender for dette halvåret er straks klart, så følg med på facebooksida vår, og på SpeedAdmin for viktige datoar framover. Hugs å gje beskjed til lærar ved evt fråver frå undervisninga.