Sula kommune

Administrasjon

Styrar: Hanne Lise Dybvik Sunde

 

Kontormedarbeidar: Therese Digernes Nossen og Annett Østrem Nymark