Sula kommune

I tillegg til fridagane som gjeng fram av skuleruta (PDF, 549 kB),  er det 5 ekstra fridagar i SFO skuleåret 2022/23