Sula kommune

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalet blir gjennomført måndag 11. september.

På desse sidene vil det etter kvart kome meir relevant informasjon om valet, bl.a.:

  • Kven som har stemmerett
  • Kvar og når du kan førehandsstemme
  • Korleis du evt kan stemme heime
  • Kvar du kan stemme på valdagen

Du kan lese om fylkestingsvalet på nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Om du ønsker meir informasjon om valordninga, kan du sjå på Valdirektoratet sine valsider.

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68
Anne Lise Salen
Fagleiar Servicekontoret
E-post
Telefon 48 13 99 09