Sula kommune

Her finn du samlefil over historiske dokument knytt til detaljeregulering av Vegsund Slip,

Sula kommune kjøper vatn frå Ålesund kommune som nytter Brusdalsvatnet som kjelde. Brusdalsvatnet vert vurdert som ei god og robust drikkevasskjelde.

Sula kommune søker etter privat avlastar 2 døgn pr. månad for gut på 8 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Måndag 01.07.19 startar vi kantslått på kommunale vegar. Ei maskin startar frå Kvasnes og ei frå Langevåg. Dei kjem til å arbeide både på dag- og kveldstid.

For å få  heilskap må alle brikkane på plass

Sula kommune er i gang med ny runde førebyggande heimebesøk til dei som fyller 80 år i 2019.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.