Sula kommune

I Sula kommune er det no nasjonale reglar og anbefalingar som gjeld. Regjeringa har justert tiltaka med verknad frå midnatt fredag 14. januar. 

Møre Miljøsanering as er no i gang med riving av Breidablikk skule i Langevåg. Alle naboar har blitt varsla via SMS.

Det er no opna for søknad til hovudopptaket til barnehagane, søknadsperioden er 01. januar - 01. mars. Om du ønsker barnehageplass frå august 2022 må du søke innan fristen. Søknadar som kjem inn etter dette, bli behandla ved supplerande opptak.

Eining for kommunalteknikk har starta med vedlikehaldsarbeid av ei bru på Molværsvegen. Eit køyrefelt vil vere opent, og vegen vil vere lysregulert medan arbeidet pågår. Gåande blir bedt om å følge skilting via Geilneset.

Arbeidet vil ta 4 - 6 veker, så blir det eit opphald før asfalteringsarbeidet tek til i april/mai.

Frå og med 2022 blir eigedomsskatten fakturert saman med kommunale avgifter. Vi sender ut faktura i fire terminar med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Dei som har avtale om månadleg faktura vil få eigedomsskatten fordelt på 10 månader.

Hurtigtestar er ein knapp ressurs og skal brukast til priorterte grupper, ikkje bestill fleire testar enn du treng.

Helsemyndigheitene fryktar at influensasesongen skal bli ekstra hard i år, og anbefalar at så mange som mogleg å ta vaksinenOm du er i ei av risikogruppene for sesonginfluensa og ikkje har fått tatt vaksinen enno, kan du bestille time hos fastlegen din og få tatt den der. Om du ikkje er i ei risikogruppen kan du bestille time på apoteket.

Har du litt ledig tid, og har lyst til å vere saman med barn eller ungdomar i kommunen som treng noko ekstra? 

15. desember starter ny Stikk UT! -sesong.   Det er eit nytt konsept, nemleg vinterfotturar, i tillegg til Stikk UT! Ski-turer.

Les meir om Stikk UT! sitt vinterkonsept her.

No kan du reservere avtalar med saksbehandlarar i Sula kommune på heimesida vår.