Sula kommune

Sula kommune har i kveld fått melding om 9 nye smitta og 3 usikre på båtane ved Fiskerstrand Verft AS. Dei usikre blir sett i isolasjon om bord og testa på nytt måndag. Dei smitta blir flytta og sett i isolasjon på Hotel Noreg.

Det har i dag vore gjennomført ny testing av dei 152 personane som sit i karantene på dei 3 båtane der det har vore påvist smitte. I tillegg har 39 personar frå ein fjerde båt blitt testa. 

Håkon har markert seg i friluftsarbeidet på Sula med ein innsats som har kome mange innbyggarar til gode.

Håkon er eldsjel og initiativtakar i nærmiljøet, særleg har han utmerka seg som dyktig til å organisere dugnadar.

I 28 år har har han vore med i Allidrettsgruppa i Mauseidvåg og Solevåg IL, dei siste 25 åra som nestformann.
Noko av det første arbeidet var grøfting av lysløypa på Eikrem og arbeid med Bakkevika badeplass. Seinare har det gått slag i slag som initiativtakar til beltevogn til løypekøyring og varetransport, organisering av ny løype rundt Mausavatnet og vedlikehald av løypenettet Taustuløypa og Skalleløypa.

Prisen blir tildelt i Sula kommunestyre den 17. desember.

Regjeringa har laga nasjonale råd for korleis vi best mogleg kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringa og samtidig ivareta smittevernet. Tiltaka gjeld også i Sula kommune. Det er ikkje mogleg å søke om dispensasjon.

Regjeringa sine juleråd for 2020 finn du her.

Sula formannskap har i møte 01.12. kome med forslag om Øyvind Jarnes som meddommar i tingretten (suppleringsval).

I samsvar med kommunelova § 14-3, er Sula formannskap sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, inkl. kommunale gebyr og betalingssatsar, lagt ut til alminneleg ettersyn fram til 15.12.20.

Sula kommune har i dag fått melding om 16 nye smitta i mannskapet på dei 3 russiske båtane som ligg ved Fiskarstrand Verft AS.

Det kan vere ei utfordring å overhalde smittevernet no når julehandelen står for tur. Folkehelseinstituttet har laga gode råd for ein trygg julehandel både for den som handlar og handelsstanden.

Sula kommune fekk i dag melding om 9 nye smitta i mannskapet på dei russiske båtane ved Fiskerstrand verft AS.

Sula kommune fikk i ettermiddag melding om at 12 nye personar har testa positivt. Alle desse er mannskap ved russiske båtar som ligg ved Fiskerstrand Verft AS og vart testa av kommunen i går.