Sula kommune

Skattelistene for eigedomsskatt i Sula kommune 2021 er klare. Det er ei liste for næringseigedomar, ei for private eigedomar med formuesgrunnlag frå Skattetaten og ei for private eigedomar med kommunal takst.

Ålesund kommune har fått melding fra FHI om at ein person som har vore i Ålesund, har testa positivt for ein mutert virusvariant. Samtidig er ein nærkontakt mistenkt smitta. Denne personen har vore på Bybadet, Barnas leikeland, Café Milano i Spjelkavika og Stordalen alpinsenter. Sjå fullstendig oversikt over aktuelle smittesituasjonar lenger ned i saka. Kommuneoverlegane i Ålesund, Sula og Giske ber personar som har vore på dei same plassane, i dei aktuelle tidsromma, om teste seg. 

Sula kommune har i dag starta utsendinga av skattesetlar for eigedomsskatten 2021. Dette er ikkje ein  faktura, den blir først sendt ut i april. Du skal altså ikkje betale noko no.

Onsdag 24. februar kl 18:00 vert det informasjonsmøte om prosessen knytt til gondolprosjektet. Du kan følgje møtet på Sula kommune si facebook-side.

Vi minner om at søknadsfrist for hovudopptaket til barnehagane er 01. mars. Om du ønsker barnehageplass frå august må du søke innan fristen. Søknadar som kjem inn etter dette, bli behandla ved supplerande opptak.

I går vart nærkontakter til personen som var mistenkt smitta med mutert virus retesta. Andre potensielle kontakter i Sula Kommune vart også testa. Vi har no fått svar på testane og alle var negative.

- Vi vil likevel kome med ei sterk oppmoding om at alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon, febersjukdom eller magesjuke (diare), sjølv ved lette symptom, bestiller seg tid for testing på c19.no, seier kommuneoverlege Marainne Kolsvik Bjerkevåg. 

Bestill tid til koronatest

 

Ålesund kommune har fredag 19. februar fått stadfesta frå Folkehelseinstituttet (FHI) eitt nytt tilfelle av den britiske mutasjonen av koronaviruset. 

Du vil få ein SMS frå c19 når det er din tur, i den finn du ei lenke til c19.no, nettstaden der du kan bestille vaksine.  Be gjerne om hjelp frå ein pårørande om du synes det er vanskeleg å bestille sjølv. 

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 26.05.16 (046/16) og 18.12.18 (086/18) varsla Norconsult AS i september 2020, på vegne av Sula kommune, i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, oppstart av detaljregulering av Mikkalvegen på Rørstad.

Sunnmøre regionråd IKS gjennomførte i fjor ei digial spørjeundersøking om klima og miljø i kommunane Fjord, Giske, Hareid, Herøy, Sande, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulsteinvik, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund.