Sula kommune

Stikk UT! lanserer no sitt eige stifond som skal gi førstehjelp til Stikk UT!-stiane i fylket. Stifondet er ein del av Stikk UT! sitt bidrag til eit meir bærekraftig friluftsliv i regionen vår.

Det er søknadsfrist 1. mai til følgande kommunale tilskotsordningar:

  • Tilskot til kultur- og idrettsformål (fond)
  • Tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak
  • Tilskot til vedlikehald og opparbeiding av leikeplassar

Søknadsskjema og retningslinjer finn du her.

Alle organisasjonar som mottar tilskot skal ha ein aktiv profil på sula.friskus.com

Det er varsla stor snøskredfare - faregrad 4 i Møre og Romsdal (region Sunnmøre) torsdag 16.mars og fredag 17.mars. 

 

Unngå terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred. Du kan løyse ut skred på avstand.

 

Sjå www.varsom.no/snoskred/varsling for meir informasjon og oppdatering.

Her vil vi fortløpande legge ut listeforslag til kommunestyrevalet i Sula 2023 etter kvart som dei kjem inn. Innleveringsfrist er 31. mars klokka 12:00.

Skattelistene for eigedomsskatt ligg no ute for gjennomsyn.

For å føre avløpsvann til det planlagte nye felles renseanlegget på Kongshaugstranda i Sula kommune vil det bli etablert et nytt nettverk av avløpsledninger. Det vil også bli nye pumpestasjoner og ventilkummer. Flere steder krever dette at det utarbeides reguleringsplan. Det varsles derfor om oppstart av arbeid med reguleringsplaner tre forskjellige steder. To av desse er i Sula kommune

"Livslyst når det røyner på" er eit meistringskurs for vaksne etterlatte som har mista ein nærståande. Kurset går over fire kveldar, og er ope for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Oppstart onsdag 19. april. Kursplakat finn du ved å klikke her (PDF, 378 kB).

Sula kommune tar framleis imot flyktningar og treng bustad til desse.

No ventar vi nokre små familiar frå Ukraina i starten av desember. Ein familie består av mor med 1 barn, den andre av mor, far og 1 barn.

Har du ein bustad ledig som du ønsker å leige ut, hadde vi satt stor pris på om du tar kontakt med oss.

Fyll ut skjema for registrering av tilgjengelige bustadar for flyktningar, så hører du frå oss om det er aktuelt.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Ålesund HV område 11212 har si årlige trening  frå 21. til 25 mars. Oppmøte og dimisjon vil vere ved Langevåg skytebane.

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? Fyll ut vårt digitale skjema og send oss.