Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Etter at vi tappa ned og kobla ut høgdebassenget i går er det tatt nye vassprøver som viser normalt god vasskvalitet også på Eikrem. Det er difor ikkje lengre behov for å koke vatnet.

Du har kanskje sett dei fargerike klossane som står i og utanfor rådhuset og Devoldfabrikken, og lurer på kva i alle dagar dette er for noko. Dei ulike klossane har fargar og tekst som beskriv dei ulike berekraftmåla til FN.

Sist veke fekk vi eit nytt smittetilfelle i Sula. Totalt 17 smittetilfelle er registret i kommunen.

Det faste utvalet for planssaker vedtok i møte 23.06.2020 oppstart av kommunedelplan for klima, miljø og energi, og legge forslag til planplanprogram ut til offentleg ettersyn.

Sommaren er her og ferietida nærmar seg for mange. I perioda vi no går inn i har vi gjerne meir kontakt med andre enn elles i året og det ekstra viktig å ta smittevernreglane på alvor. Om du sjølv eller ei nærkontakt av deg blir smitta, er det viktig at du veit kva du kan og kva du ikkje kan gjere.

Skattelistene finn du her. (PDF, 922 kB)  I tillegg er det skrive ut ei papirutgåver som ligg i servicetorget på rådhuset og på biblioteket i Langevåg.
 

Nytt barn har testa positivt på Covid-19.

Vi har fått ein del spørsmål knytt til korleis utbrot av koronasmitte blir handtert i Sula kommune, spesielt med tanke på informasjon til innbyggjarane.

Tre born er stadfesta koronasmitta i Sula.