Sula kommune

Frå kl 09:00 i dag 25.04 er det innført totalforbod mot bruk av open eld i heile Sula kommune. Forbodet gjeld til anna beskjed blir gitt.
 

Orsaken er langtidsvarsel utan nedbør og betydeleg skogbrannfare.

Lag, organisasjonar og Sula kommune har saman skipa til nok ei veke full av konsertar, arrangement og aktivitetar for alle.
Program Suladagane (PDF, 235 kB)

Nokre høgdepunkt:

  • Konsert med vår eigen verdsmusikar Nils Petter Molvær på Friheim Kulturhus. 
  • Fotoutstillingar 
  • sportsbyttedag 
  • Kvitveisdagen
  • familedag på Eikrem
  • konsertar 
  • internasjonal kveld

No er turane for Stikk UT! 2019 klare. I dei 13 medlemskommunane til Sunnmøre friluftsråd er det i år 183 turmål. Av dei er 80 grøne turar, 85 er blå, 17 raude og ein svart. 48 av turane er trillevennlege, fleire av dei kan gjennomførast med rullestol. 54 av turane er heilt nye i Stikk UT! 

NB! Nytt av året i Sula kommune: på turmåla finn du ikkje turbøker i år. I turkassene finn du som vanleg koden du nyttar til å registrere deg digitalt. 

Vi har hatt både turbøker og digital registrering på Sula sine turmål sidan 2008, og tida er difor komen for å fase ut turbøkene.

Lag, velforeinigar og organisasjonar kan søkje tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak og til vedlikehald og opparbeiding av leikeplassar.

Retningslinjer og søknadsskjema finn du her. 

Vi vil i løpet av året også innføre eit val på månadleg fakturering, dette skal kunden enkelt få til via ein portal på vår heimeside eller gjennom å kontakte servicetorget.  

Du kan no søke om faste treningstider i gymsalar og hallar i Sula kommune for sesongen 2019 - 2020. Søknadsfristen er 01. mai 2018.

Sula kommune er i gang med ny runde førebyggande heimebesøk til dei som fyller 80 år i 2019.

Fann du det du leita etter?