Sula kommune

I perioden mellom veke 25 - 33, 21. juni - 23. august, innfører kommunelegekontoret "time på dagen", det betyr i praksis at pasientane vil få tilbod om time den dagen dei ringer. Timar til blodprøve og injeksjonar kan bestillast på førehand.

Ålesund, Giske og Sula kommune har vedtatt å legge forslag til ein felles plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring. 

Med bakgrunn i vedtak i Det faste utvalet for plansaker 22.08.2017 sak 069/17 varslar Norconsult AS på vegne av Sula kommune oppstart av detaljreguleringsplan for fortau på Remane.

Fristen for å melde seg på aktivitetar i sommarskulen var 10. juni. Denne artikkelen inneheld praktisk informasjon for dei som har fått plass på eit eller fleire tilbod.

Noreg vil få færre vaksineleveransar enn forventa frå Pfizer-BioNTech i juli, august og september. Regjeringa har derfor vedtatt å gå tilbake til 12 vekers intervall mellom første og andre vaksinedose.

Mannskapet om bord i den russiske båten som ligg ved Fiskarstrand Verft AS er no testa to gongar. Alle testane var negative begge gongane. Mannskapet er no ute av karantene.

Er du student og skal studere utlandet til hausten? Om du fyller ut skjemaet under vil du kunne bli prioritert for koronavaksinasjon.

Det er no starta med kantslått langs kommunale vegar. Dei kjem til å arbeide både på dag- og kveldstid.

Janssen-vaksinen er ikkje ein del av vaksinasjonsprgrammet. Helsedirektoratet og Legeforeningen anbefalar ikkje bruk av denne vaksinen. Legane i Sula har valt å å følge anbefalinga om å ikkje tilby slike konsultasjonar.

Sula kommune fekk tysdag kveld melding om ein person som har testa positivt for korona. Vedkomande er mannskap på ein russisk båt som ligg ved Fiskerstrand Verft AS.