Sula kommune

17. mai-programmet for dei ulike krinsane i Sula kommune er no klart. I år får vi heldigvis feire dagen på tradisjonelt vis, utan koronarestriksjonar.

 

Kommunane Sula, Ålesund og Giske inviterer til Nyskapingsdag for gründarar. Har du ein forretnings- eller produktide? Har du nyleg starta, eller vurderer du å starte eiga verksemd? Då er dette sannsynlegvis møteplassen for deg! 

No er det blitt enklare å hente fram den kartinformasjonen du treng - både når det gjeld innsyn i kart, planar og bygge- og delesaker i kommunen.

Satsinga barn og unges helseteneste blir rulla ut i Møre og Romsdal frå 2022, og Sula kommune er ein del av dette.

Du kan lese meir om tilbodet her.

Det blir arbeidd med nye vedtekter for SFO-tilbodet i Sula kommune. Normalt er fristen for å søke SFO-plass i Sula kommune 15. april, men i år er søknadsperioden endra til å vere mellom 1. - 15. juni. 

Ålesund HV område 11212 har si årlige trening  frå 21. til 25 mars. Oppmøte og dimisjon vil vere ved Langevåg skytebane.

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? Fyll ut vårt digitale skjema og send oss.

Dei siste vekene har vi hatt mykje smitte i Sula kommune og det er forventa eit stort smittetrykk også framover. Det vil kunne få konsekvensar for tenestetilbodet.

Regjeringa fjernar alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind og ein meter avstand. Regelen om plikt til isolasjon ved sjukdom, er no endra til ei anbefaling om å halde seg heime. Alle endringane gjeld frå kl. 10:00 laurdag 12. februar 2022

Det er for tida høgt trykk på teststasjonen. Vi minner om at det er viktig at alle som skal teste seg bestille time på c19.no før ein møter for å ta testen.

Om du ikkje får bestilt på nett må du ringe koronatelefonen 70 19 91 60 - tasteval 1, så legg dei inn bestilling for deg.