Sula kommune

Gjennom utviklingsarbeidet To Fram har vi i kommunane i Sula og Giske sidan 2018 innført den nye rammeplanen for barnehagen, eitt av fagområda i rammeplanen er kropp, rørsle, mat og helse. Som ein del av dette arbeidet vil vi også kvalitetssikre det som skjer rundt den motoriske utviklinga til barna i barnehagane i Sula.

Kriseleiinga i Sula kommune har i møte torsdag 08. april, bestemt å vidareføre den lokale forskrifta til og med onsdag 14. april. Det vart samtidig bestemt at skulane skal fortsette på raudt nivå i same perioden. Kriseleiinga vil vurdere saka på nytt onsdag 14. april.

Frist for søknad er 1. mai.

Søknadsskjema og retningslinjer finn du her.

Alle organisasjonar som mottar tilskot skal ha ein aktiv profil på sula.friskus.com

Sula kommune har i kveld fått melding om to nye smittetilfelle. Dei smitta var nærkontaktar til ein tilreisande frå Austlandet som testa positivt tidlegare denne veka, dei sat derfor allereie i karantene. Ingen nye nærkontaktar er sett i karantene som følge av dei to nye smitta.

Alle nærkontaktane som vart sett i karantene grunna smitte ved Sula ungdomsskule vart testa på nytt onsdag. Alle testane var negative og nærkontaktane er no ute av karantene.

Sula kommune har i dag fått melding om eit nytt smittetilfelle.  Vedkomande kom tilreisande får Austlandet tidligare denne veka. 8 nærkontaktar er sett i karantene, to av desse i Sula kommune.

Vi vaksinerer no personar i Målgruppe 4. Om du er over 75 år og ikkje har høyrt frå oss, ber vi om at du tar kontakt på telefon 70 19 91 60 over påske. Det same gjeld om du tidlegare har takka nei til vaksine, men har ombestemt deg.

Det har vore møte i kriseleiinga i Sula kommune i dag,  torsdag 8. april, der vart det bestemt at skulane skal vere på raudt nivå til og med onsdag 14. april. Kriseleiinga skal ha nytt møte onsdag 14.april for å vurdere situasjonen på nytt. Barnehagane vil fortsatt vere på gult nivå.

Kommunen oppfordrar innbyggarane / ålmenta til å kome med forslag på kandidatar til valet. Det er lov å foreslå seg sjølv.

Frist for innsending av forslag på kandidatar er innan 18. april. Forslaga skal sendast til Sula kommune på post@sula.kommune.no

Ver venleg og merk e-posten med anten «møtefullmektig – 15/1290» eller «valfunksjonær – 20/1548».

Det er oppretta ei økonomisk kompensasjonsordning for lokale bedrifter som er ramma av negative økonomiske konsekvensar som følgje av koronapandemien.