Sula kommune

Siste 14 dagane har totalt 40 innbyggarar i Sula kommune testa positivt for korona, i dag fredag har vi fått melding om at 11 personar har testa positivt på PCR-test, i tillegg har 3 testa positivt på hurtigtest. 

Det er påvist smitte blant elevar ved Sula ungdomsskule, samt barn og tilsette ved Molvær barnehage. 

I Sula har vi lokale koronatiltak. Det betyr at du ikkje kan besøke kommunen vår om du har koronasmitte i heimen, sjølv om du ikkje bur i Sula. Då må du dessverre utsette besøket ditt, for vi har karanteneplikt for dei som har smitte i heimen. 

Smittetrenden i samfunnet er stigande og vi oppmodar alle som får tilbod om vaksine til å ta den. Du kan bestille time til vaksinasjon ved å gå inn på www.c19.no eller ringe servicetorget på telefon 70 19 91 00.

Bufdir vil informere søkarar og søkarorganisasjonar om at tilskotsordninga “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2022 og at søknadsskjemaet er publisert.

Sjølve utlysninga finn de HER.

Laurdag 20. november frå kl. 12.00 innfører kommunane Ålesund og Sula ei ny lokal forskrift. Det blir plikt med karantene for dei som bur med eller til dømes er kjærast med ein person som er påvist med koronavirus. Det er også påbod om munnbind i nokre situasjonar.

Sula kommune skal i gang med å lage ein temaplan for kulturminne. Ein kulturminneplan er ei oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og ein plan for forvaltinga av desse.  Planen skal gje kunnskap om fortida og seie noko om kva kulturminne ein vil ta vare på i framtida.

Kom med innspel!

I dette arbeidet treng vi innspel frå innbyggjarane- kva slags kulturminne og kulturmiljø ynskjer de skal vere med i kulturminneplanen?

I perioden onsdag 10. til søndag 14. november har Sula kommune fått melding om 11 nye smittetilfelle.

Helsemyndigheitene fryktar at influensasesongen skal bli ekstra hard i år, og anbefalar at så mange som mogleg å ta vaksinenOm du er i ei av risikogruppene for sesonginfluensa og ikkje har fått tatt vaksinen enno, kan du bestille time hos fastlegen din og få tatt den der. Om du ikkje er i ei risikogruppen kan du bestille time på apoteket.

Sula kommune er godt i gang med vaksinering med 3. dose til personar personar over 65 år. Over halvparten er allereie ferdig vaksinert. Alle i denne målgruppa, og som tok dose to for minst 5 månadar sidan, kan få tilbod om ei oppfriskingsdose før jul. 

Bestill time om

  • du er over 65 år og det er minst 5 månader sidan du fekk dose 2
  • du er mellom 12 og 17 år 
  • du har alvorleg nedsett immunforsvar 
  • du ikkje har tatt vaksinen enno

Bestill time på c19.no eller ring kommunelegekontoret på 70 19 91 60 (tasteval 1).

Rapporten om avløpsvatnet frå det nye miljøanlegget for Sula og Ålesund konkluderer med at verknaden av utsleppet i fjorden vil vere heilt utbetydeleg og badevatnet vert meir enn godt eigna.