Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule for neste skuleår.

Regjeringa har bestemt at føresette som mottar tilbod frå barnehage eller SFO skal betale for dette frå 14. april. Det skal likevel ikkje krevjast foreldrebetaling når barna ikkje mottar tilbod i barnehage eller SFO.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for arrangement som er avlyst, utsette eller stengde grunna koronaviruset. Sidan det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkarne kan nytte tida fram mot 14. april på å førebu seg.

Over heile Norge har ein rekke arrangement innan idrett, kultur og frivilligheit blitt utsett, stengt eller avlyst. Krisepakka er ein stor kompensasjonsordning på ein milliard kroner, og er meint for å avhjelpe situasjonen.

Ordføraren har sendt brev til bedrifter i Sula om dei har smittevernutstyr å avsjå no under koronakrisa. Slikt utstyr er for tida mangelvare over heile verda, og også her i Sula arbeider vi intenst for å skaffe nok utstyr. Og vi har fått respons! Ein privatperson har 3D-printa visir til oss, og i dag henta vi utstyr donert til oss frå Fiskerstrand Verft. Vi er svært takksame, og oppfordrar også andre til å ta kontakt om de har utstyr på lur.

Mange har spørsmål om korleis heimetenestene (HBO) fungerar no i desse koronatider.

Vedkomande er isolert i eigen heim og nærkontakter er sett i karantene. Det er kjende smittevegar i dette tilfellet.

Totalt antal smitta i Sula kommune er no 6 personar.

 

Sula kommune fikk i ettermiddag melding om at ein ny innbyggar har testa positivt på Covid-19. Førebels er smittevegane ikkje kjente, men kommuneoverlegen driv smittesporing. Vedkomande person er isolert i eigen heim

20. mars vedtok kriseleiinga i Sula kommune at alle tilreisande frå fylka sør for Møre og Romsdal skulle i heimekarantene i 14 dagar. Frå og med laurdag 28. mars er dette vedtaket oppheva.

Faktura for barnehage og SFO er no sendt ut for april. Der har barnehagen/SFO lagt inn fråtrekk for både kostpengar og for dagane barnehagen var stengt i mars. (13 dagar).

Fråtrekk for stengt barnehage i april kjem på faktura for mai.