Sula kommune

Mange har spørsmål om korleis heimetenestene (HBO) fungerar no i desse koronatider.

Vedkomande er isolert i eigen heim og nærkontakter er sett i karantene. Det er kjende smittevegar i dette tilfellet.

Totalt antal smitta i Sula kommune er no 6 personar.

 

Sula kommune fikk i ettermiddag melding om at ein ny innbyggar har testa positivt på Covid-19. Førebels er smittevegane ikkje kjente, men kommuneoverlegen driv smittesporing. Vedkomande person er isolert i eigen heim

20. mars vedtok kriseleiinga i Sula kommune at alle tilreisande frå fylka sør for Møre og Romsdal skulle i heimekarantene i 14 dagar. Frå og med laurdag 28. mars er dette vedtaket oppheva.

Faktura for barnehage og SFO er no sendt ut for april. Der har barnehagen/SFO lagt inn fråtrekk for både kostpengar og for dagane barnehagen var stengt i mars. (13 dagar).

Fråtrekk for stengt barnehage i april kjem på faktura for mai.

Barnehagar og skular er stengt og det er strenge restriksjonar på samvær med andre - kvardagane har fått nytt innhald for mange av oss.

Besøklegen.no kan du bestille ein eKonsultasjon og motta eBrev (elektronisk brev) frå legen, du kan også fornye respetar og kontakte resepsjonen på kommunelegekontoret. 

Grunna situasjonen har The North West blitt utsett frå april  til hausten 2020. 

 

Skular, barnehagar og fritidstilbod er stengt i nokre uker framover. Dei fleste er heime og har det trygt og godt. Men nokon kan synest denne tida er vanskeleg, fordi dei er redde, bekymra eller ikkje har det bra heime.

Redd barna har lage ei side der du finn informasjon om kvar du som er barn, ungdom eller vaksen kan snakke med nokon og få hjelp om du treng det.

Alle kystkommunar har fått i oppgåve å utarbeide ein felles avfallsplan for småbåthamner og private brygger i kommunen. Planane skal sendes fylkesmannen for godkjenning.