Sula kommune

Sommardrift ved kommunelegekontoret

I perioden mellom veke 25 - 33, 21. juni - 23. august, innfører kommunelegekontoret "time på dagen", det betyr i praksis at pasientane vil få tilbod om time den dagen dei ringer. Timar til blodprøve og injeksjonar kan bestillast på førehand.

På grunn av ferieavviklinga ber kommunelegkontoret om at generelle kontrollar ikkje blir tatt før den 23. august når du kan bestille ordinær time med fastlegen din. Er du i tvil om det kan vente tar du kotakt.

Kommunelegekontoret prøver å hjelpe alle så raskt som dei kan, men på grunn av redusert bemanning og ekstra oppgåver i forbindelse med testing og vaksinering kan det blir kø på telefonen og ekstra ventetid inne på kontoret. Vi beklagar dette, men håper på forståing.

Unngå telefonkø - bruk Helsenorge.no

På Helsenorge.no kan du bestille legetime, eKonsultasjon og motta eBrev (elektronisk brev) frå legen, du kan også fornye reseptar og kontakte resepsjonen på kommunelegekontoret.

Du må logge inn med digital ID, til dømes BankID. Hjelp til å logge på.

Om du treng hjelp til dette kan du ringe servicetorget på 70 19 91 00.

Koronainformasjon