Drømmestipend

Stipendordninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Gjennom denne stipendutdelinga ønsker vi å synleggjere kommunane sitt arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og vere eit viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøvere sine draumar.

Les meir om kven som kan søke om Drømmestipendet her.