Sula kommune

Prisar Sula kulturskule

Kommunestyret vedtok 16. desember 2021 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2021:

Sula kulturskule
Teneste Pris
Individuell instrumentopplæring, samspel og biletkunst 3 800,00
Kjøp av timar* 13 200,00
Materialkostnader (biletkunst) 550,00
Instrumentleige 550,00

Forklaring

*Kjøp av timar inkluderer aspirantopplæring/gruppeinstruksjon/ kor/instruktør /musikarassistanse ved arrangement eller prosjekt. Satsen er basert på 60 min./pr. veke i 38 veker.

Søskenrabatt

  • fullpris første barn
  • 15 % rabatt frå og med 2. barn