Prisar Sula kulturskule

Prisane gjeld betaling for ei heilt skuleår, det blir sendt ut faktura to gongar i året.

Desse  prisane gjeld frå 01.01.2023:

Prisar for Sula kulturskule
Teneste Pris
Individuell instrumentopplæring, samspel og biletkunst 4 060,00
Kjøp av timar 14 120,00
Materialkostnader (biletkunst) 590,00
Instrumentleige 590,00
Jazzorkester 2 030

Kjøp av timar

Kjøp av timar inkluderer aspirantopplæring/gruppeinstruksjon/ kor/instruktør /musikarassistanse ved arrangement eller prosjekt. Satsen er basert på 60 min./pr. veke i 38 veker.

Søskenrabatt

  • fullpris første barn
  • 15 % rabatt frå og med 2. barn