Jodtablettar

Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet (DSA) anbefalar alle under 40 år å ha jodtablettar liggande heime. Tablettane kan beskytte mot radioaktivt jod, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene. Jodtablettar kan kjøpast reseptfritt på apoteket. Du må ikkje ta meir enn anbefalt dose då det kan gi biverknadar.

Situasjonen i Ukraina

DSA følger situasjonen nøye. I følge dei er det, på grunn av den store geografiske avstanden til Ukraina, lite sannsynleg at det blir nødvendig å ta jodtablettar i Noreg.

Utdeling av jodtablettar

Kommunane er ansvarleg for å dele ut tablettar til alle under 18 år, gravide og ammande. Sula kommune har nok tablettar til desse gruppene, og planar for korleis vi skal distribuere dei om det blir nødvending. 

Alle skular og barnehagar i Sula har jodtablettar tilgjengeleg til barna som oppheld seg der. Om barnet eller ungdommen ikkje har fylt 16 år, må føresette samtykke til at dei tar jodtablett.

Samtykkeskjema for jodtablettar til personar under 16 år

Informasjon frå nasjonale myndigheiter

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss