Offentlege tilfluktsrom i Sula kommune

Offentlege tilfluktsrom skal gi vern for allmenta i ein beredskapssituasjon. Veit du kvar ditt nærmaste offentlege tilfluktsrom er?

Kart med offentleg tilfluktsrom finn du på denne sida: DSB kart med offentlege tilfluktsrom