Offentlege tilfluktsrom i Sula kommune

Offentlege tilfluktsrom skal gi vern for allmenta i ein beredskapssituasjon. Veit du kvar ditt nærmaste offentlege tilfluktsrom er?

Kart med offentleg tilfluktsrom finn du på denne sida: DSB kart med offentlege tilfluktsrom

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss