Sula kommune

Dispensasjon

Kontakt

Stian Vamråk
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon +47 95 71 22 72
Åge Risjord
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon +47 95 71 22 69

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08:00 - 15:30