Sula kommune

Søke om ferdigattest/ mellombels bruksløyve

Når bygget er ferdig, må du søke kommuna om ferdigattest. Det er først når søknad om ferdigattest er godkjent, at du har lov til å ta i bruk bygninga.

Dersom det kun står igjen små arbeider på bygninga, kan du søke om mellombels bruksløyve. I søknaden må du oppgi kva som manglar og frist for ferdigstilling. 

Sjå Direktoratet for byggkvalitet si nettside for meir informasjon om ferdigattest og mellombels bruksløyve.

Skjema for søknad om ferdigattest

Skjema for søknad om mellombels bruksløyve

Kontakt

Stian Vamråk
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 70 19 91 56
Åge Risjord
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 70 19 78 33

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

På grunn av låg bemanning har avdelinga dårleg kapasitet i perioden 01. mars til 07. april 2021