Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Søke om ferdigattest/ mellombels bruksløyve

Når bygget er ferdig, må du søke kommuna om ferdigattest. Det er først når søknad om ferdigattest er godkjent, at du har lov til å ta i bruk bygninga.

Dersom det kun står igjen små arbeider på bygninga, kan du søke om mellombels bruksløyve. I søknaden må du oppgi kva som manglar og frist for ferdigstilling. 

Sjå Direktoratet for byggkvalitet si nettside for meir informasjon om ferdigattest og mellombels bruksløyve.

Skjema for søknad om ferdigattest

Skjema for søknad om mellombels bruksløyve

Kontakt

Stian Vamråk
E-post
Telefon 70 19 91 56
Mobil 70 19 91 56
Åge Risjord
E-post
Telefon 70 19 78 33
Mobil 70 19 78 33

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Ta gjerne kontakt og gjer ein avtale før du kjem.