Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Straummålingar

Straumningsmålingar vert utført av Rådgivende Biologer AS og vart starta midt i mai 2019. Straummålingar vil gi ein indikasjon på korleis vatnet rører seg. Det er viktig informasjon for mellom anna fagutredninga for biologisk mangfald samt forureining av sjø som er to av mange fagrapportar som skal utarbeidast.