Sula kommune

Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp ein eigedom i fleire eigarseksjonar slik at eigarane får einerett til å bruke bestemte delar av eigedomen. Reseksjonering er å endre på ein eigedom som allereie er seksjonert.

Ein seksjonert eigedom er eit sameige. Seksjonering er egna for oppdeling av bustadblokker, horisontaldelte to- og firemannsbustader og næringsbygg i fleire etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eigedomen kan delast i kvar sin fysiske del, anbefaler vi frådeling framfor seksjonering.

Kven kan søke

  • Det er eigar av eigedomen som kan søke om seksjonering og reseksjonering. Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må fullmakt frå grunneigar leggast ved.

Pris

Søknadsskjema

Meir informasjon

Aktuelt lovverk

Kontakt

Bjørn Henning Grebstad
Senioringeniør - Oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 70 19 78 40
Mobil 70 19 78 40
Tor Even Pedersen
Senioringeniør - Oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 70 19 91 76
Terje Havnegjerde
Einingsleiar for Plan, byggesak og oppmåling
E-post
Telefon 70 19 91 85

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

På grunn av låg bemanning har avdelinga dårleg kapasitet i perioden 01. mars til 07. april 2021