Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Kjøp av digitale kartdata

Digitale kartdata (FKB-data) som grunnlag for prosjektering kan leverast i formatene SOSI, DWG eller DXF. I FKB-dataene inngår datasettene høgdekurver, bygninger, bygningsmessige anlegg, vegar, eigedomsgrenser med meir. 

Pris for digitale kartdata følgjer ein priskalkulator utvikla av Kartverket.

Digitale kartdata kan kjøpast direkte frå kommuna ved å logge inn på "Utvida kartversjon". Ta kontakt med oppmålingsavdelinga for brukarnamn og passord. 

Kontakt

Bjørn Henning Grebstad
Senioringeniør - Oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 70 19 78 40
Mobil 70 19 78 40
Tor Even Pedersen
Senioringeniør - Oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 70 19 91 76
Mobil 70 19 91 76

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Ta gjerne kontakt og gjer ein avtale før du kjem.