Sula kommune

Kjøp av digitale kartdata

Digitale kartdata (FKB-data) som grunnlag for prosjektering kan leverast i formatene SOSI, DWG eller DXF. I FKB-dataene inngår datasettene høgdekurver, bygninger, bygningsmessige anlegg, vegar, eigedomsgrenser med meir. 

Les meir om kjøp av digitale kartdata på Kartverket si nettside.

Digitale kartdata kan kjøpast direkte frå kommuna ved å logge inn på "Utvida kartversjon". Ta kontakt med oppmålingsavdelinga for brukarnamn og passord. 

Kontakt

Bjørn Henning Grebstad
Senioringeniør - Oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 70 19 78 40
Mobil 70 19 78 40
Tor Even Pedersen
Senioringeniør - Oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 70 19 91 76

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

På grunn av låg bemanning har avdelinga dårleg kapasitet i perioden 01. mars til 07. april 2021