Dunkar, plastsekkar og ekstrasekkar

Dunkar

Til eit standard renovasjonsabonnement høyrer følgande med:

  • 140 l restavfallsdunk 
  • 240 l papiravfallsdunk (eventuelt 140 l)
  • 140 l plastemballasjesekk 

​Mange har 140 l papirdunk. Du kan få ​større papirdunk utan tillegg i pris. Logg på Di side for bestille. 

Renovatør hentar dunkane ved husvegg. Dunken må stå godt synleg frå vegen, ha fri ferdsel og kunne bli henta utan hindringar som trapper, dører og liknande. Plastsekk skal stå plassert ved sida av dunken. 

Sekk til sortering av plast

Når du er tom for plastsekkar kan du knyte ein berepose på ein av dunkane dine. Dette er ein beskjed til renovatør om at du treng nye sekkar. Da får du utdelt sekkar neste gong avfall blir tømt hos deg.

Hugs og å fjerne posen når du har fått nye sekkar.

La posen henge til neste gong dersom renovatør ikkje har lagt att rull med sekkar. På nokre ruter er det mange som har behov for posar, og renovatørane går tom på vegen.

Det er utdeling av rullar til alle husstandar til hausten.

Du kan også få fleire sekkar i servicetorget på rådhuset i Sula kommune.

For meir informasjon kontakt Årim

Avfall som ikkje går i dunken?

Ekstrasekk

Om du har meir avfall enn det som får plass i dunken kan du kjøpe ein ekstrasekk i servicetorget på rådhuset. Sekken er oransje, og kan brukast i alle ÅRIM-kommunane. Det vil seie at du kan kjøpe sekken i din kommune og levere han i ein annen. 

Pris

Pris for ekstrasekk til restavfall
Ekstrasekk til restavfall 63,00 inkl. mva

Sekken kan settast ut med restavfallet på hentedag.

Dersom du har større mengder avfall etter for eksempel oppussing, eller møblar og andre store ting som ikkje får plass i dunken kan du levere dette på Miljøstasjonen Bingsa. Vurder gjerne først om det du ønsker kvitte deg med er noko andre kan ha nytte av.

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30