Dunkar, plastsekkar og ekstrasekkar

Dunkar

Til eit standard renovasjonsabonnement høyrer følgande med:

  • 140 l restavfallsdunk 
  • 240 l papiravfallsdunk (eventuelt 140 l)
  • 140 l plastemballasjesekk 

​Mange har 140 l papirdunk. Du kan få ​større papirdunk utan tillegg i pris. Kontakt Attvin for å bestille.

Renovatør hentar dunkane ved husvegg. Dunken må stå godt synleg frå vegen, ha fri ferdsel og kunne bli henta utan hindringar som trapper, dører og liknande. Plastsekk skal stå plassert ved sida av dunken. 

Sekk til sortering av plast

Når du er tom for plastsekkar kan du knyte ein berepose på ein av dunkane dine. Dette er ein beskjed til renovatør om at du treng nye sekkar. Da får du utdelt sekkar neste gong avfall blir tømt hos deg.

Hugs og å fjerne posen når du har fått nye sekkar.

La posen henge til neste gong dersom renovatør ikkje har lagt att rull med sekkar. På nokre ruter er det mange som har behov for posar, og renovatørane går tom på vegen.

Det er utdeling av rullar til alle husstandar til hausten.

Du kan også få fleire sekkar i innbyggartorget på rådhuset i Sula kommune.

For meir informasjon kontakt Attvin 

Avfall som ikkje går i dunken?

Ekstrasekk

Om du har meir avfall enn det som får plass i dunken kan du kjøpe ein ekstrasekk i innbyggartorget på rådhuset. Sekken er oransje, og kan brukast i alle Attvin-kommunane. Det vil seie at du kan kjøpe sekken i din kommune og levere han i ein annen. 

Pris

Pris for ekstrasekk til restavfall
Ekstrasekk til restavfall 65,50 inkl. mva

Du kan sette ut sekken med på hentedag for  restavfall.

Dersom du har større mengder avfall etter for eksempel oppussing, eller møblar og andre store ting som ikkje får plass i dunken kan du levere dette på Miljøstasjonen Bingsa. Kan nokon andre ha nytte av  det du ønsker kvitte deg med?

Kontakt

Attvin (tidlegare Årim)
E-post
Telefon 70 31 41 00
Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.