Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Innmåling av leidningsnett

I Sula kommune skal alle nye/rehabiliterte VA-leidningar målast inn av kommunen, dette gjeld også private stikkleidningar.

Du skal derfor kontakte innmålingstelefonen 902 74 200, medan grøftene framleis er opne.

Kontakt

Dag Kristoffersen
Prosjektleiar VA-kartverk
E-post
Telefon 70 19 95 61
Mobil 902 74 200

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30