Innmåling av leidningsnett

I Sula kommune skal alle nye/rehabiliterte VA-leidningar målast inn av kommunen, dette gjeld også private stikkleidningar.

Du skal derfor kontakte innmålingstelefonen 902 74 200, medan grøftene framleis er opne.

Kontakt

Per Ola Bjørkavåg Ravnå
Einingsleiar
E-post
Mobil 41 40 09 42

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.